Fermierii pot aplica pentru subvenţia la motorină

164

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează producătorii agricoli cu privire la acordarea ajutorului de stat în agricultură, în sectorul vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare prin rambursarea ratei accizei pentru motorina utilizată în agricultură.

Beneficiază de ajutor de stat, orice solicitant care depune la autoritatea competentă o cerere de acord prealabil pentru finanţare, iar aceasta confirmă în scris, sub rezerva verificărilor ulterioare, acordul pentru solicitarea finanţării. “Pentru anul 2013, cererea se depune după 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de 13 decembrie 2013, iar pentru anul 2014 cererea se depune în perioada 1 – 31 decembrie 2013. Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard pentru anul 2013, de 330,395 euro/1000 litri, până la acciza redusă de 21 euro/1000 litri, respectiv 1,399 lei/litru motorină”, a precizat Constantin Negrea, directorul APIA Gorj.

Solicitanţii vor prezenta mai multe documente
Cererea privind acordul prealabil va conţine următoarele: informaţii cu privire la suprafeţele de teren, inclusiv pe structura de culturi şi/sau efectivele de animale/păsări/albine/viermi de mătase, pe care le exploatează solicitantul şi/sau lucrările de îmbunătăţiri funciare, pe care acesta le execută pe perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat. De asemenea în cazul solicitanţilor persoane fizice, un angajament care va preciza că, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil pentru finanţare, aceştia vor prezenta certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului care atestă calitatea de persoane fizice autorizate sau întreprinderi individuale, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare; în caz de neprezentare în termen a certificatului de înregistrare, solicitantul este exclus de la schema de finanţare.

Finanţare prin rambursare
Cererea se depune la Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe raza căruia sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă sau la Centrul judeţean APIA la care au fost depuse cererile de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură: acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite, în termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord prealabil pentru finanţare prin rambursare.
În vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri funciare, beneficiarii achiziţionează cantităţile necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor. Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se efectuează trimestrial, pentru trimestrul anterior, în anul 2014, în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare, Centrului Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Cererile, însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină
Cererile de plată se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate aferente trimestrului respectiv, precum şi de documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficiarilor.
Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute prin prezenta schemă, precum şi a oricăror obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor de stat. Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în temeiul prezentei hotărâri şi utilizate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe documentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a prevederilor prezentei hotărâri.
În cursul anului 2012, la APIA Gorj au fost depuse un număr de 136 cereri reprezentând 54 persoane fizice autorizate, întreprinderi familiare, întreprinderi individuale sau societăţi comerciale şi a fost autorizata la plată suma totală de 215.416 lei.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here