Farmaciştii gorjeni, puşi în gardă de CJAS

197

Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate (CJAS) Gorj le solicită farmaciştilor din judeţul nostru să respecte prevederile actuale în privinţa aprovizionării cu medicamentele al căror preţ pe unitate terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de referinţă. Totodată, farmaciştii sunt sfătuiţi să elibereze medicamentele ale căror preţuiri pe unitate terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă.

Urmare adresei Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. P9259/05.11.2 înregistrată la CJAS Gorj cu nr. 18199/05.11.2014, în care se precizează că la nivelul Ministerului Sănătăţii au fost prezentate multiple sesizări ale persoanelor asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, CJAS Gorj reaminteşte farmaciştilor din judeţul nostru că sunt obligaţi să respecte reglementările art. 141 lit. a) şi ş) din Anexa 2 la IG. 400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2014-2015 şi anume: „Art.141: în relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de medicamente evaluaţi au următoarele obligaţii: a) să se aprovizioneze continuu cu medicamentele corespunzătoare  DCI-urilor prevăzute în listă, cu prioritate medicamentele al căror preţ pe unitate terapeutică este mai mic sau egal cu preţul de referinţă — pentru medicamentele din sublistele şi C – secţiunile CI şi C3; să elibereze medicamentele din sublistele A9 B şi C – secţiunile CI şi C3, a căror preţuri pe unitatea terapeutică sunt mai mici sau egale cu preţul de referinţă, cu excepţia cazurilor în care medicul prescrie medicamentele pe denumire comercială sau la cererea asiguratului. “În cazul în care medicamentele eliberate au preţ pe unitatea terapeutică mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat în scris al asiguratului sau primitorului pe prescripţie – componenta eliberare. În cazul în care medicamentele eliberate în cadrul aceleiaşi DCI au preţul de vânzare cu amănuntul mai mare decât preţul de referinţă, farmacia trebuie să obţină acordul informat şi în scris al asiguratului sau primitorului pe prescripţie – componenta eliberare”, precizează Daniel Bondoc, preşedintele CJAS Gorj.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here