Examen de promovare, în postul de consilier superior, la APM Gorj

757

Agenţia pentru Protecţia Mediului /(APM) Gorj organizează examen de promovare în grad profesional, respectiv din gradul profesional principal în gradul profesional superior. Funcţia publică de execuţie pentru care se organizează examen este cea de consilier, clasa I, gradul profesional superior – compartimentul Buget, Finanțe, Administrativ și Resurse Umane. Probele stabilite pentru examen sunt cea scrisă și interviul, calendarul fiind următorul: proba scrisă – 4 iunie 2019, ora 10.00, interviul – 6 iunie 2019, ora 14.00, ambele probe urmând a fi susținute la sediul APM Gorj din municipiul Târgu-Jiu, strada Unirii, nr. 76. Documentele necesare pentru înscrierea la examenul de promovare în gradul profesional sunt următoarele: formularul de înscriere (se solicită şi se completează în ziua depunerii dosarului la compartimentul Resurse Umane); copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează; copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii doi ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate. Condiţiile de participare sunt: să aibă cel puţin trei ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează; să fi obţinut cel puţin calificativul ,,bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii doi ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here