Epigrame și dueluri epigramatice

965

Ca specie a liricii cetățenești, după pamflet și satiră, epigrama < lat. epigramma satirizează elemente negative ale unui caracter omenesc, uneori subliniază o calitate sau prezintă aspecte diverse din viața socială și se termină cu o poantă umoristică sau ironică neașteptată. Cu aspect dual-argumente și contraargumente – epigrama, după universitarul Ovidiu Ghidirmic, în prefața la volumul Au plecat olteni la coasă, Craiova, 1979, se situează între umor și ironie-o ironie a unui l´esprit de finesse, însă, nu de puține ori, (n.n.) atingând satira. Recenta carte a inginerului-cărturar Nelu Vasile (NeVa) ot Turburea-Gorj, sugestiv intitulată Înscris pe borna 70, Editura Sitech, Craiova, 2019, având ca incipit “Fundamente ale bornei șaptezeci” sau aprecieri a peste șaizeci de condeieri referitoare la creația sa, din care cităm doar două poziții: “Pentru OMUL de spirit, pentru sufletul curat al lui NELU VASILE, cu mulțumiri că mă citește și-spre deosebire de mulți alții-mă și citează…” (Nicolae Dragoș, 27.10.2013) și …”Bibliografia monografiei, bogată și diversă, ne scutește de orice comentariu privind acribia și acuratețea științifică cu care autorul s-a dedicat acestei scrieri…realizând cartea vieții sale”. (Dumitru Botar, sept., 2014). Monografia Turburea-Gorj, vatră multiseculară de civilizație românească, Ed. “Măiatra”, Tg.-Jiu, 2014, a fost recenzată și de subsemnatul sub titlul Bis repetita placent.
Urmează partea de mijloc care se finalizează cu un scurt curriculum vitae, un număr impresionant de apariții ale lui Nelu Vasile în aproape o sută de publicații din Gorj și din țară cât și diplomele obținute în cariera sa artistică.
Secvențele mediane cuprind 70 de epigrame ale autorului și dueluri epigramatice ca mănuși aruncate de autor către 66 de epigramiști români și invers. Epigramele înscrise pe borna 70, catrene cu rimă clasică, au ca ţintă un noian de situații ce vizează timpul, probleme familiale, invidia, prostia, oltenii și prazul, sărăcia, lenea, chiulul, hoția românească fără egal, lăcomia, ciubucul la medici și malpraxisul medical, hărnicia țăranilor, dar și pe cei care au înlocuit munca cu ajutorul social. Numărul studenților este mai mare decât al locuitorilor, iar studentele, pentru a trece examenele ușor, apar în mini și chiar fără bikini sau fustița scurtă și decolteul cât mai mare…
Prin alte epigrame se iau în vârful peniței guvernanții și politicienii care fac doar promisiuni și oferă muncă la iberici, la căpșuni; îi interesează pensii și avere cât mai mare.
Unele epigrame se referă la cărți și volume ale unor scriitori. Lui Titu Pânișoară, la volumul Oameni și întâmplări din Gorj.
În Gorj și-n cele patru zări/ Nu e o carte-n care/ Să fie-atâtea întâmplări/…Și nimic nu e la-ntâmplare.
Autorului volumului Puntea suspinelor.
Am citit cartea, nu-i prea rea,/ Dar n-o să intru-n amănunte,/ Spun doar că cei ce ajung la ea/ Suspină și… nu trec pe punte.
La lansarea volumului Printre epigramiștii olteni, se spune:
Trăim vremuri de bejenii,/ Greul vieții ne apasă,/ După-aproape trei decenii/ Pleacă iar …olteni la coasă. ș. a.
În secvența “Dueluri cu-a lor povață…”, după o Urare a autorului, “Din Turburea vreau să primiți/ Mulțime de urări de bine/ Și-n epigramă sper să fiți/ Cu mult mai limpezi decât mine” și unele amabilități cu epigramistele Cezarina ADAMESCU și Constanța APOSTOL, urmează săgeți epigramatice ale lui Nelu Vasile către epigramiștii-caricaturi care mai de care- apoi replicile și săgețile acestora la umorul sui generis al lui NeVa. Apar și aici circumstanțe ca cele de mai sus , dar și unele elemente de noutate precum: umorul lui Păstorel, Festivalul “Ion Cănăvoiu, 2013, nea Nelu de la Cotroceni, tot Banatu-i fruncea, capra și Dan Căpruciu, băutura bat-o vina, stomatologul care scoate măselele bune, umorul care privește locuitorii din Afumați-Dolj și cel referitor la revistele conduse de NeVa, “Hohote” și “Turburele”.
Din spațiul destul de mare acordat duelurilor, câteva mostre:
“Pan duru” are trei directori
Citind “Pan duru” când apuc,/ Că-s anii tot mai grei,/ Mă duce gândul la Coșbuc: /Trei, Doamne, și toți trei… (Nelu VASILE)
Părerea mea
Sunt trei directori de elită,/ Cu mici tendințe cârcotașe,/ Dar e-o revistă îngrijită…/ Cum e copilul cu trei moașe. (Vasile LARCO)
Redactorului-șef Nelu Vasile
Cum ești redactor de revistă/ Din neamul celor ce vând prazul/ Mă-ntreb, când lumea este tristă,/ De ce n-o cucerim cu hazul?! (Constantin PĂUN)
Hazul și necazul
Cu “Hazul” a-ncercat mai an/ Maestrul Cănăvoiu Jan/ Și-n dangăt sec de clopote/ Noi i-am urmat cu “Hohote”! (Nelu VASILE)
Soților Victoria și Florian Saioc
Duelul lor fu încleștare/ Cu poante fine, rime rare,/Iar în final, spune istoria,/ Saioc a obținut Victoria! (Nelu VASILE)
Victoria lui Saioc
Cât de ciudată-i gloria/ Ne-o demonstrează evidența,/ Căci, obținând Victoria,/ El și-a pierdut independența ( Ioan TODERAȘCU
Petrolistului Nelu Vasile
NeVa e la înălțime, / El visează, clar, perfectul,/ Tot forând în adâncime/ Și-a descoperit talentul ( Ioan POPESCU-CHEBACEA)
Comandorului I. Popescu-Chebacea
Ca petrolist, forând atent,/ Găsesc țiței, dar și talent,/ Iar tu zbori, cred, fi´ndcă-ți dai seama/ Că-ți e în aer epigrama (Nelu VASILE)
Recomand cu căldură spumoasele epigrame ale omului de cultură Nelu Vasile și ale confraților săi, în acest gen artistic atât de îndrăgit, pentru farmecul și delectarea acestora care binedispun și desfată lectorul..
Cu nume-n cărți, aproape-o sută
Și epigrame de ținută,
Cu Hohote și Turburele
Țintește și bune și rele.
MARIN I. ARCUȘ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here