Elevii cu pensie de urmaș, așteptați să treacă pragul Casei Județene de Pensii Gorj

413

Până pe 25 septembrie inclusiv, elevii gorjeni care au împlinit 16 ani şi beneficiază de pensie de urmaş trebuie să se prezinte la Casa Județeană de Pensii (CJP) Gorj cu o adeverință care să ateste că aceștia își continuă studiile.

”Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani au obligația să prezinte adeverința din care să rezulte că în anul școlar în curs, respectiv 2018 – 2019 urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Data scadentă de depunere a adeverinței este 25 septembrie 2018. În cazul nedepunerii adeverinței menționate, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 se reține de la plată potrivit procedurii. Întrucât anul universitar începe cu 1 octombrie 2018 și, în consecință, studenții urmași, în vârstă de până la 26 de ani, sunt în imposibilitatea prezentării până la data de 25 septembrie 2018 a dovezii privind continuarea studiilor, într-o primă fază, aceștia au obligația ca până la data menționată să depună la sediul casei teritoriale de pensii o declarație pe propria răspundere în acest sens. Ulterior, dar nu mai târziu de 25 octombrie 2018, aceștia au obligația de a prezenta adeverința din care să rezulte că în anul universitar în curs, respectiv 2018 – 2019, urmează o formă de învățământ superior, organizată potrivit legii. În cazul nedepunerii declarației pe propria răspundere în sensul continuării studiilor până la data de 25 septembrie 2018, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2018 va fi reținută de la plată, potrivit procedurii. Ulterior, în situația neprezentării adeverinței prin care se face dovada continuării studiilor, până la data de 20 octombrie 2018, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2018 va fi reținută de la plată, potrivit procedurii”, a transmis conducerea Casei Județene de Pensii Gorj. Adeverințele de elev sau student, la care, la depunerea la CJP Gorj, se anexează și cuponul de pensie, trebuie să conțină obligatoriu denumirea instituției de învățământ, numele și prenumele beneficiarului, tipul de învățământ, dar și faptul că a fost emisă pentru anul de studiu 2018 – 2019. Copiii sub 16 ani primesc pensie de urmaş, indiferent dacă merg la şcoală sau nu, însă cei care depăşesc această vârstă trebuie să facă dovada continuării studiilor. Indiferent dacă urmează cursuri la buget, sau la taxă, sau dacă au ales să facă mai multe facultăţi, aceştia nu trebuie să depăşească 26 de ani. Totodată, urmaşii de până în 26 de ani, care îşi continuă studiile, dar figurează şi ca angajaţi, au dreptul de a beneficia de pensia de urmaş, indiferent de salariul primit. Pensia de urmaș se stabilește, după caz, din pensia pentru limită de vârstă aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul susținătorul decedat, sau din pensia de invaliditate gradul I, în situația în care decesul susținătorului a survenit înaintea îndeplinirii condițiilor pentru obținerea pensiei pentru limită de vârstă. Cuantumul pensiei de urmaș se stabilește procentual din punctajul mediu anual realizat de susținător aferent pensiei, în funcție de numărul urmașilor îndreptățiți, după cum urmează: 50% pentru un singur urmaș; 75% pentru doi urmași; 100% pentru trei sau mai mulți urmași. Cuantumul pensiei de urmaș, în cazul orfanilor de ambii părinți, se stabilește prin însumarea drepturilor de pensie de urmaș, calculate după fiecare părinte.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here