Educaţia…şi Lecţia de viaţă – Sărbătorirea ,,Părintelui sculpturii moderne” la Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu

1372

,,Moştenirea culturală reprezintă purtătoarea harului lui Constantin Brâncuşi, iar universitatea noastră are datoria de a deveni principala forţă spirituală pentru valorificarea unui capital cultural moştenit”!

În zilele de 18 şi 19 februarie 2020, Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu a organizat un amplu ciclu de manifestări prilejuite de împlinirea celor 144 de ani de la naşterea ,,Părintelui sculpturii moderne”, cel care a văzut lumina zile în Hobiţa Gorjului. Astfel, ziua de marţi, 18 februarie a început ca o sărbătoare deosebită, în prezenţa unui numeros public alcătuit din cadre didactice universitare şi studenţi, din cunoscuţi oameni de cultură şi din reprezentanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene, printre aceştia numărându-se dl. prof. dr. Gheorghe Nichifor, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Gorj, domnul Ciprian Florescu, candidat la Primăria Municipiului Târgu-Jiu, doamna prof. dr. Maria Cochină, Inspector Şcolar General al IŞJ Gorj, domnul Liviu Chiţiba, Şeful DGA Gorj, domnul prof. univ. dr. Ion Mocioi, precum şi delegaţia Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, în frunte cu d-na prof. dr. Liliana Ţolaş, manager. Cele două zile s-au bucurat de cântecele minunate ale violoncelistului Adrian Naidin, cel care a înmlădiat sufletele participanţilor cu glasul său minunat şi cu violoncelul său fermecat.

Centrul Cultural «Constantin Brâncuşi» va deveni Muzeul «Constantin Brâncuşi»
Astfel, marţi, începând cu ora 10,00 la sediul Universităţii «Constantin Brâncuşi», în Amfiteatrul «Auditorium Maximum» din Complexul Studenţesc «Debarcader» au fost prezentate două excepţionale expuneri consacrate marelui sculptor, deoarece au conferenţiat domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun, Preşedintele Senatului UCB Târgu-Jiu şi domnul prof. univ. dr. DHC Andrei Marga, prin cuvinte elaborate în care au fost evocate meritele deosebite ale celui care a deschis o nouă cale în prefigurarea artei moderne şi în proiectarea idealului libertăţii de gândire şi de trăire spiritualăa umanităţii. În zilele următoare, vom reveni pe larg asupra acestor magistrale expuneri, cu o serie de detalii izvorâte din conţinutul alocuţiunilor celor două personalităţi academice ale învăţământului superior din ţara noastră. Pentru început, punem în evidenţă admirabilul «Argumentum» prezentat de către domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun, care a spus că în Conferinţa d-lui Andrei Marga se reflectă minunat: ,,Ceea ce vrem să facem noi aici, adică realizarea Muzeului «Constantin Brâncuşi» de către Universitatea care poartă numele marelui sculptor, deoarece se deschide Centrul Cultural «Constantin Brâncuşi», care va deveni Muzeul «Constantin Brâncuşi», iar, democraţia impune o serie de aprobări, de avizări, pe care o să le obţinem ulterior, deoarece Constantin Brâncuşi este patronul nostru spiritual, şi avem o datorie morală, nu numai să înfiinţăm acest muzeu, dar şi să-l înţelegem, pe cât putem, pe Constantin Brâncuşi. Vă prezint Argumentul nostru, al Universităţii «Constantin Brâncuşi» pentru ceea ce se organizează în cele două zile în universitatea noastră. Moştenirea artistică lăsată de Constantin Brâncuşi, care a intrat în conştiinţa umanităţii şi care constituie un capital cu capacitate paradigmatică în istoria civilizaţiei reprezintă purtătoarea harului lui Constantin Brâncuşi, iar universitatea noastră are datoria de a deveni principala forţă spirituală pentru valorificarea unui capital cultural moştenit, inclusiv iniţiative strategice de specializare a regiunii. Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu îşi asumă rolul de agregare a vectorilor de manifestare a unor acţiuni, pentu a fi elaborată viziunea şi strategia pe termen lung pentru îmbogăţirea şi valorificarea capitalului brâncuşian. Centrul Cultural «Constantin Brâncuşi» este parte componentă a Universităţii «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu destinată formării, cercetării şi valorificării patrimoniului cultural. Avem convingerea că prin înfiinţarea Centrului Cultural «Constantin Brâncuşi», acesta înseamnă primul pas pentru Muzeul «Constantin Brâncuşi», o componentă distinctă a universităţii noastre, care va contribui la o mai bună informare şi cunoaştere a operei şi a personalităţii ,,părintelui sculpturii moderne” la înţelegerea filosofiei marelui sculptor, la cunoaşterea unui model real de mare succes, având menirea să potenţeze cercetarea ştiinţifică şi spiritul inovativ al studenţilor într-o manieră academică. Prin realizarea acestui obiectiv se va realiza introducerea spiritului creator al marelui sculptor în conştiinţa naţională. Prin laboratorul de cercetare al centrului se va realiza chiar strategia de valorificare a capitalului brâncuşian, crearea şi promovarea brendului Brâncuşi pe teremn lung şi se pun bazele valorificării eficiente a valenţelor creatoare, atât în ţară cât şi în străinătate. Prin acest centru-muzeu se pune în valoare personalitatea lui Constantin Brâncuşi, liantul reconectării tuturor românilor la originile culturii tradiţionale româneşti. Prin înfiinţarea Centrului Cultural «Constantin Brâncuşi», se creează un laborator de cercetare aplicată pentru studenţi, dar şi un atelier de creaţie pentru activitate vocaţională. Patrimoniul Centrului Cultural «Constantin Brâncuşi» va număra peste o mie de piese, lucrări reconstituite, diorame, filme, publicaţii ale profesorilor universitari şi ale exegeţilor operei brâncuşiene.

,,Se va înţelege care este menirea noastră în valorificarea operei marelui sculptor Constantin Brâncuşi”!
Centrul se structurează pe câteva compartimente şi săli de expoziţii, sală de lectură şi bibliotecă, sală cu imagini din atelierul lui Brâncuşi, laborator pentru cercetare, săli pentru expunere de sculpturi, fotografii, documente, Sala «Brâncuşi după Brâncuşi», dar, şi Sala Vincenzo Bianchi, un mare admirator al lui Constantin Brâncuşi. Înfiinţarea Centrului Cultural «Constantin Brâncuşi» facilitează studenţilor fixarea unor cunoştinţe practice precum şi desfăşurarea unor seminarii şi cursuri cu tematică de artă. Va mai facilita studiul desenului şi al culorii, cromatologie, studiul mulajului, compoziţia sculpturilor, design, fotografie, în vederea elaborării unor lucrări, atât pentru lucrări de licenţă, cât şi pentru lucrări master ale studenţilor din universitatea noastră. Pentru înfiinţarea şi realizarea Centrului Cultural «Constantin Brâncuşi», am solicitat sprijinul calificat al specialiştilor de la Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane de la Deva, iar cu acest prilej, le mulţumesc public, îndeosebi doamnei Gherghina Boda, domnului Cătălin Rogojeanu, doamnei manager Liliana Ţolaş, acesta fiind un muzeu renumit prin bogata experienă în recuperarea şi conservarea marilor noastre valori, pentru că am încheiat cu aceşti oameni un protocol de colaborare! Realizarea Centrului Cultural «Constantin Brâncuşi» a fost posibilă prin contribuţia reputatului sculptor brâncuşiolog Vincenzo Bianchi, pe care îl avem ca oaspete. Nu pot omite contribuţia deosebită a domnului prof. univ. dr. Andrei Marga, a domnului prof. univ. dr. George Niculescu, a domnului prof. univ. Lucian Medar, a domnului prof. univ. dr. Ion Mocioi, a domnului prof. Dan Pupăză şi a altor oameni prestigioşi. Ne exprimăm speranţa că se va înţelege care este menirea noastră în valorificarea operei marelui sculptor Constantin Brâncuşi, despre care vom afla atâtea şi atâtea lucruri în viitor” a încheiat acest «Argumentum» domnul Adrian Gorun. În după-amiaza aceleiaşi zile, în Strada Vulcan nr. 21 din Municipiu a fost inaugurat, deci, Centrul Cultural «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu şi a fost lansată cartea autorilor Adrian Gorun şi Horaţiu Tiberiu Gorun: «COMPENDIU. Sociologia istoriei legislaţiei învăţământului românesc (de la 1864 până azi)», apărută la Editura «Universitaria» din Craiova. Seara, la sediul noului local s-a desfăşurat un frumos recital de cântec şi poezie la care au participat artişti cu aleasă vocaţie.
În ziua de miercuri, 19 februrie 2020, începând cu ora 10,00 în Sala Senatului UCB Târgu-Jiu, din Complexul Studenţesc «Debarcader» s-a desfăşurat festivitatea decernării Titlului de Doctor Honoris Causa Magna cum Laude marelui sculptor italian Vincenzo Bianchi, cel care, aşa cum a fost descris în «Laudatio» prezentat de către domnul prof. univ. dr. Adrian Gorun, constituie unul dintre cei mai mari sculptori şi artişti plastici ai lumii, cel care prin lucrarea sa «Noul Icar», montată în faţa Parlamentului European, oferă lumii o lucrare despre care Lordul Henry Plumb, fostul preşedinte al Parlamentului de la Strasbourg spunea că: ,,Prin intermediul acestei sculpturi, Bianchi a realizat visul unei Europe Unite, al zborului fără frontiere”, cu precizarea că arta sa e un exerciţiu al libertăţii interioare, iar sculpturile sale sunt ca nişte semne de hotar între pământ şi cer! În încheierea ciclului de manifestări organizate în cea de-a doua zi de către Universitatea «Constantin Brâncuşi» din Târgu-Jiu, au fost evidenţiate momente semnificative din viaţa şi creaţia lui Constantin Brâncuşi, iar Domnul Adrian Gorun, în final, a apreciat faptul că aceste manifestări au fost la înălţimea aşteptărilor participanţilor şi au însemnat un success deplin. (VA URMA)
Profesor Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here