Educaţia…şi Lecţia de viaţă – Lansarea Monografiei Şcolii Generale Strâmba-Jiu (1833-2018) – ,,Dascălii de la Strâmba-Jiu s-au «risipit» frumos prin discipolii lor”

964

În după amiaza zilei de sâmbătă, 9 martie 2019, în sala Casei Parohiale a Bisericii cu Hramul «Sf. Cuv. Parascheva» din Parohia Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni, în prezenţa unui număr de peste o sută de persoane, în majoritate cadre didactice, educatoare, învăţători şi învăţătoare, profesori şi o serie de invitaţi, a avut loc lansarea Monografiei Şcolii Generale Strâmba-Jiu (1833-2018), autor, domnul prof. Mircea Sorin Bădescu, un destoinic fiu al satului şi un cadru didactic de excepţie, cel care avea să mărturisească în faţa celor prezenţi că: “Dascălii care m-au învăţat, cred că mi-au pus în suflet cartea aceasta, ca eu să o pot oferi urmaşilor mei, spre dulce reamintire, şi pentru ca eu să pot dovedi că dascălii de la Strâmba-Jiu s-au «risipit» frumos prin discipolii lor! Am descifrat multe documente pentru a scrie această carte”, a subliniat autorul monografiei, pentru a dovedi osteneala şi eforturile necesare pentru scrierea acestei cărţi, iar pentru a sintetiza substratul profund al manifestării, am ales pentru redare aceste cuvinte minunate spuse mai sus, care sună ca un «crez» sau ca o profesiune de credinţă, rostită din amvonul unui apostolat strălucit al omului dăruit pentru întreaga viaţă slujirii şcolii!

,,Domnul profesor Mircea Sorin Bădescu a scris Biblia Școlii Strâmba-Jiu”
Prezentând pe larg conţinutul monografiei, printr-o recenzie, pe cât de inspirată, pe atât de adecvată şi bine gândită în stilul său de abordare, Preacucernicul Părinte Paroh, iconom Pr. Antonie Făinişi, a pornit de la faptul că apreciază la superlativ această lucrare
pe care a gândit-o cu ochii minţii şi ai preţuirii, chiar dacă a deschis-o cu “o sfială aproape sacramentală”, atrăgându-i atenţia multitudinea de citate şi referiri despre menirea cărţii în viaţa oamenilor, simţindu-se oarecum copleşit de timpul ineluctabil al emoţiei şi al temerii, şoptindu-şi ca pentru sine anumite cuvinte de duh inspirate, dar, permanent regăsind-se într-un timp al căutării asidue în adâncul inimii, pe filonul unui dram de iubire curată şi inefabilă care să-l facă pe cititor să fie capabil să înțeleagă această poveste aproape neverosimilă care nu poate fi descrisă prin simple cuvinte şi care este ȘCOALA, de data aceasta, fiind vorba despre Școala Generală de la Strâmba-Jiu, o şcoală veche de aproape 200 de ani, peste care credea Preacucernicul părinte că s-a aşternut simfonia uitării.
În opinia părintelui paroh, care s-a dovedit un competent autor al recenziei cărţii, ideea elaborării unei monografii presupune un mare curaj din partea autorului acestei monografii de excepţie, întrucât această lucrare implică foarte mulţi factori: existenţa unui material documentar substanţial adunat din arhive, care să ofere datele necesare şi cât mai exacte cu putinţă, funcţionarea perfectă a capacităţii de selecţie a datelor şi a informaţiilor conjuncturale, necesitatea alocării unui volum important de timp afectat culegerii, selecţiei, interpretării şi evaluării datelor, printr-un efort capabil să asigure ca într-o mare perioadă de timp să se supună unui regim aspru de studiu atent şi minuţios, printr-o analiză și o sinteză îndeajuns de cuprinzătoare a datelor documentare care penetrează trecutul, decenii și chiar secole scurse pe valurile vremii, și nu în ultimul rând, pasiunea şi dăruirea domnului profesor Mircea Sorin Bădescu, un om dornic să realizeze în premieră o lucrare de o asemenea anvergură, care să instituie o oglindă fidelă şi revelatoare a școlii și a activităţii dascălului de la catedră, spunând chiar că această lucrare constituie pentru autor «povestea unei iubiri» pe care o reprezintă ŞCOALA. În continuare, părintele paroh a opinat că fiecare dintre noi și-a început educația într-o anumită școală pe care nu o poate uita, fiindcă şcoala devine pentru fiecare om un reper formativ «de grad zero», altfel spus, un topos cultural iradiant şi strălucitor ca un foc sacru, un marcator identitar al propriei legitimităţi creatoare. În sufletul fiecărui om, şcoala din satul natal, în care am deprins să scriem, să citim și să ne inițiem în tainele cunoașterii, constituie cea mai frumoasă şi mai sublimă de pe pământ, pentru că învățătorii și profesorii pe care i-am avut ca mentori spirituali sunt cei mai buni dascăli pe care cineva și-i poate închipui. Poate, de aceea, în opinia părintelui Paroh, Dumnezeu ne-a hărăzit pe mulți dintre noi să devenim și noi, oameni ai școlii, să fim dascăli, să cunoaștem intimitatea acestei profesii, să-i formăm și noi, la rândul nostru, pe cei care vin după noi, chiar dacă, în opinia precucernicului părinte, parcă ceea ce s-a întâmplat în primii ani ai formării noastre, nu s-a mai regăsit mai apoi. Acesta ar fi motivul principal pentru care avem impresia mereu că ceea ce au făcut alții pentru noi, încă nu am reușit să facem mai şi noi departe, deoarece “Atmosfera și parfumul școlii noastre, nu le-am mai întâlnit vreodată, indiferent pe unde ne-au purtat pașii sau prin câte școli am trecut”!
,,Prin scrierea acestei monografii, Domnul profesor Mircea Sorin Bădescu a scris Biblia Școlii Strâmba-Jiu ca pe o poveste fără de sfârşit pentru cine are ochi să vadă, urechi ca să audă, inimă care să vibreze şi voinţă ca să spună ceva. Dl profesor a ascultat povestea școlii, a trăit-o și a așezat-o în această carte”, a precizat cu acribie autorul recenziei cărţii. În partea finală a foarte valoroasei Monografii a Şcolii de la Strâmba-Jiu, Părintele paroh a concluzionat: “Nu vă îndemn, ci sunt sigur, că veți avea o lecturare frumoasă și emoționantă a acestei cărți-document. Sper, de asemenea, că v-am stârnit interesul și curiozitatea de a descoperi tainele, universul și frumusețea multor lucruri ascunse între coperțile acestei cărți pe care nu le-am putut cuprinde pe toate într-o recenzie. Domnul profesor Bădescu este dascălul care a construit frumosul din această carte. Așadar, îi mulțumim și pentru lecția predată astăzi: «Tabelul lui Mendeleev în Monografia Școlii Generale Strâmba Jiu, cu elementele 1833-2018», iar în momentul în care credem că s-au terminat cuvintele, continuă tăcerea să povestească mai departe! Felicitări, domnule profesor”, a încheiat în aplauze Părintele paroh, Antonie Făinişi.

,,O carte despre şcoală oferă emoţia de a regăsi frânturi de viaţă”!

mde

Domnul Aurelian Cilibiu, consilier personal al Doamnei primar, Cristina CILIBIU, a transmis un emoţionant mesaj în care a subliniat importanţa bucuriei imense pe care o trezeşte în sufletul nostru o astfel de carte, un document revelator al identităţii noastre şi al bucuriei de a ne socoti oameni destoinci ai acestei localităţi!
Domnul profesor, Petre Popescu, cel mai longeviv director al Şcolii de la Strâmba-Jiu, care a condus şcoala peste 35 de ani, a ţinut să spună că această monografie valoroasă evidenţiază munca dascălilor din această unitate de învăţământ, iar munca la catedră a profesorului Mircea Sorin Bădescu este una remarcabilă! ,,În şcoala din satul nostru, a precizat domnul director, Petre Popescu, s-au format cadre didactice pe o arie întinsă din această zonă, iar monografia lansată astăzi, aduce în lumină clipe care altfel se pierd în negura timpului”!
Doamna prof. Balaci Duţulica, fost inspector şcolar, a spus: ,,Fac parte dintre foştii elevi ai şcolii acesteia care vor spune mereu – ferice de elevii care au avut dascăli buni”!
Domnul colonel în rezervă, Petre Traşcă a spus că întotdeauna ,,o carte despre şcoală oferă emoţia de a regăsi frânturi de viaţă”!

“Şcoala este un leagăn veşnic viu care ne poartă mai apoi în amintire”
Au mai rostit cuvinte de apreciere la adresa cărţii, domnii profesori, Cosmin Greci, Constantin Traşcă şi Dinu Alexandru, care au subliniat că tinerii dascăli de astăzi au o mare obligaţie morală şi profesională de a forma generaţiile viitoare!
În încheirea festivităţii de lansare a Monografiei Şcolii Generale Strâmba-Jiu (1833-2018), domnul profesor, Mircea Sorin Bădescu, autorul monografiei, a concluzionat prin cuvinte-angajament: ,,Orice lucru, ne conduce la un alt lucru mai bine făcut! Azi, dascălilor mei din Strâmba-Jiu, le adresez un gând de preţuire, semnul că şcoala este un leagăn veşnic viu care ne poartă mai apoi în amintire”!
Profesor, Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here