Educaţia…şi Lecţia de viaţă! – Dialog cu Iisus Hristos despre fericirea de a-L visa pe Dumnezeu! – ,,Cerul şi pământul vor trece, dar, cuvintele mele nu vor trece”!

899

HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT! ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT!       

Rugăciunea este un mod de a comunica în Taină cu Dumnezeu, iar, prin rugăciune, vorbim direct cu Tatăl nostru, exact ca și comunicarea dintre un tată și fiu. De aceea, gesturile, acţiunile noastre sunt cele care vorbesc cel mai bine despre Dumnezeul din suflet şi din depărtările astral, iar, problema este că eforturile noastre, meritele, sacrificiile și asceza practicată, deși este bună, ea nu este suficientă ca să nu moară, căci păcatul originar va rămâne în firea omului! Cu toate că vrem să facem poduri şi punţi de legătură, Dumnezeu rămâne separat căci genunea este prea mare pentru a o pătrunde, noi, oamenii! Ceea ce este important e că deși religia sau morala sunt bune, dar rămâne rădăcina problemei, pentru că oricât am încerca să vindecăm cancerul care ne omoară mâncând numai vegetale, acestea sunt insuficiente ca să vindece! Tatamentul adevărat este total diferit! De multe ori, te poţi întreba, ce înseamnă dacă îl visezi pe Dumnezeu? Când visezi că Dumnezeu ţi se arată, este cel mai bun semn de fericire, iar, dacă visezi că eşti în prezenţa Lui Dumnezeu, înseamnă că s-ar putea să te afli în serviciul îngerilor şi că s-ar putea să fii mulţumit dacă te adaptezi diverselor situaţii. Visul în care îţi apare Dumnezeu mai poate semnifica fericire fără cuvinte, sănătate, bunăstare, mai ales că visul în care apare Dumnezeu este un simbol al perfecțiunii, al bunătății. Dacă în vis o persoană vorbește cu Dumnezeu, înseamnă că trebuie să se bucure şi atunci se spune că dorințele acelei persoane se vor îndeplini. Omul păcătos şi nesăbuit, uneori se consideră dumnezeul lumii pe care vrea să o cucerească și, prin aceasta, să o aducă sub semnul negurii veșnice, el care se crede dumnezeul gândirii lui și al trupului pe care îl nenorocește cu fiecare spiră a filetului puterii pe care îl strânge din ce în ce mai tare în fiecare zi, schimonosind și mai mult chipul fericirii veşnice. Omul păcătos, nu poate, nu are cum să privească spre Dumnezeu, spre Iisus ori spre Maica Domnului, pentru că el nu are conștiința păcatului, de aceea, dacă ai credinţă în suflet şi în inimă şi dacă Dumnezeu întinde brațele spre cel căruia îi apare în vis, înseamnă că îl binecuvântează pe acel om. Dacă un om este apostrofat în vis, atunci poate fi vorba despre o falsă credință, potrivit tratatelor de specialitate, ceea ce înseamnă că, dacă o persoană se află în vis față în față cu Dumnezeu și îi adresează o rugăminte, este un semn că acel om va fi împăcat cu propria persoană şi va primi binecuvântarea lui Dumnezeu, mai ales că va avea parte de o bătrânețe frumoasă și liniștită.
-V.G: Doamne, toate sunt atât de trecătoare în lumea aceasta!
-IISUS: ,,Cerul şi pământul vor trece, dar, cuvintele mele nu vor trece”!
-V.G: Atunci când Te visez în visul meu, unde eşti Doamne?
-IISUS: ,,Eu nu mai sunt la uşă, Eu sunt dincolo de uşă! Eu voi veni curând! Venirea mea este aproape! Oamenii mei m-au părăsit şi au plecat înapoi la lucrurile lumeşti! Spune poporului meu să revină la vechile căi! Biserica de azi trebuie să se întoarcă la vechile căi! Atunci când trompeta sună, trebuie să fiţi gata ca să-L întâmpinaţi pe Domnul şi va fi minunat”!
-V.G: Doamne, ce le prooroceşti locuitorilor Ierusalimului pământesc?
-IISUS: ,,Dacă nu veţi asculta când vă poruncesc să sfinţiţi ziua Sabatului, să nu duceţi nici o povară şi să n-o aduceţi înlăuntru pe porţile Ierusalimului, în ziua Sabatului, atunci voi aprinde un foc la porţile cetăţii, care va arde casele cele mari ale Ierusalimului şi nu se va stinge”!
-V.G: Doamne, unii, parcă nu Te mai văd şi nu Te mai aud!
-IISUS: ,,Mulţi ar fi vrut să vadă ceea ce vedeţi voi astăzi”!
-V.G: Ce înseamnă libertatea de a crede şi libertatea de a fi?
-IISUS: ,,Dacă Fiul vă va face liberi, veți fi liberi cu adevărat. Iată unde este libertatea”!!
-V.G: Cum trebuie să ne înfăţişăm înaintea Ta Doamne, după ce Te visăm?
-IISUS: „De nu veţi fi ca pruncii, nu veţi intra în Împărăţia Cerurilor”
-V.G: Suntem uneori surghiuniţi şi siliţi la viaţă mucenicească, Doamne, ca să te vedem în vis!
-IISUS: „În lume necazuri veţi avea din pricina mea, dar îndrăzniţi, eu am biruit lumea!” (Ioan 16,33)
-V.G: Deci, adevărata bogăţie este doar credinţa în Dumnezeu?
-IISUS: „Nu vă adunaţi comori pe pământ, unde molia şi rugina le strică şi unde furii le sapă şi le fură. Ci, adunaţi-vă comori în Cer, unde nici molia, nici rugina nu le strică, unde furii nu le sapă şi nu le fură. Căci unde este comoara ta, acolo va fi şi inima ta”!
-V.G: Doamne, după ce ne trezim din vis, cum să gândim la ziua care vine?
-IISUS: „Iată, Eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor. Nu purtaţi pungă, nici traistă, nici încălţăminte; şi pe nimeni să nu salutaţi pe cale! Nu oricine Îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăţia cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui Meu Cel din ceruri (Mt. 7, 21) şi Nimeni care pune mâna pe plug şi se uită înapoi nu este potrivit pentru împărăţia lui Dumnezeu” (Lc. 9, 62).
-V.G: Doamne, cu mâna care ne închinăm, uneori facem şi păcate de neiertat!
-IISUS: „Dacă mâna ta cea dreaptă te smintește tai-o și arunc-o de la tine, căci mai bine să piară unul dintre mădularele tale decât tot trupul tău să fie aruncat în gheena” (Matei 5, 30).
-V.G: Doamne, cum putem ajunge în Împărăţia Ta?
-IISUS: „S-a împlinit vremea şi s-a apropiat Împărăţia lui Dumnezeu. Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie. (Marcu 1, 15). Mulţi de la răsărit şi de la apus vor veni şi vor sta la masă cu Avraam, cu Isaac şi cu Iacov în Împărăţia Cerurilor…” (Matei 8, 11).
-V.G: Doamne, omenirea este atât de îngrijorată de ziua de mâine!
-IISUS: «Cu ce ne vom îmbrăca?» Fiindcă toate aceste lucruri Neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei“ (Mat. 6:25-34).
-V.G: Doamne, ce sfat ne dai pentru a visa chipul Tău?
-IISUS: „Să nu daţi câinilor lucrurile sfinte, şi să nu aruncaţi mărgăritarele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare, şi să se întoarcă să vă rupă” (Mat. 7:6).
-V.G: Ce frumos ne sfătuieşti, Doamne, câtă înţelepciune ai Tu!
-IISUS: ,,Dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tatăl în Numele Meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.”
HRISTOS S-A ÎNĂLŢAT! ADEVĂRAT S-A ÎNĂLŢAT!  (VA URMA)
Profesor dr. Vasile GOGONEA

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here