Educaţia…şi Lecţia de viaţă! ADEVĂRUL şi manipularea în «tabloul» acestei lumi! – ,,Duhul Adevărului, pe Care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nici nu-L cunoaşte; Îl cunoaşteţi voi, de vreme ce la voi rămâne şi întru voi va fi”! (Ioan 14,17)

359

Trăim într-o lume sensibilă în care totul se determină în conformitate cu datele senzoriale, dar sensibilitatea, credinţa şi raţiunea demonstrează că, dincolo de prima întrebuinţare economică a resurselor de care dispunem, lumea creată mai ascunde şi alte înţelesuri care ne pot ajuta să depăşim lumea sensibilă, pentru a concepe, aşa cum se cuvine, actul creaţiei! În fiecare zi, într-un fel sau altul, avem dovada faptului că sănătatea care este mereu sub semnul întrebării şi frica de moarte ar fi departe de planul Lui Dumnezeu, însă toate se schimbă cu o repeziciune care surprinde, pentru că aproape nici un aspect al vieţii şi nici un obicei nu par să reziste sau să dăinuie la nesfârşit! Epocile istorice se succed instantaneu şi zilele se scurtează, curentele din literatură, artă, arhitectură, design sau industrie se înmulţesc tot mai accentuat şi trăiesc fiecare tot mai puţin ca durată, într-o civilizaţie a efemerului! În ţările mai dezvoltate, se pare că producţia de masă, fie că este vorba de industrie, cinematografie sau altele, caută să se situeze mereu cu un pas înaintea trendului, ca într-o perspectivă dominantă, iar evenimentele apocaliptice par să devanseze prezentul, să se înrădăcineze direct în viitorul care devine tot mai neverosimil! Cu fiecare generaţie care se naşte, bunurile se diversifică într-o sumă de produse destinate publicului larg, deoarece producătorii îşi propun obiective şi profituri maxime prin depăşirea recordurilor anterioare şi prin proiectarea unor direcţii de evoluţie ale lumii secularizate în care se face abstracţie de Dumnezeu şi de frica de Atotputernicul Dumnezeu!

Manipularea mondială a devenit o formă consacrată a dezinformării şi a intoxicării informatice!
Manipularea şi propaganda mincinoasă au căpătat proporţii planetare, iar isteria pandemică este un astfel de exemplu grăitor! De multe ori se risipesc prototipuri de avangardă, opţiuni şi funcţii sofisticate în toate evenimentele care se derulează, acestea reflectându-se doar în produsele pe care oamenii le consumă sau le folosesc, începând chiar de la electronicele de uz casnic, la autoturisme. Electronica simplă asociată cu publicitatea şi informaţia manipulată au invadat întreaga producţie destinată pieţei de consum, astfel că termometre de cameră, frigidere, banale ceasuri sau aparatura de bord din dotarea autoturismelor, toate sunt înzestrate cu funcţii complexe dintre cele mai neaşteptate, care presupun o experienţă inedită. Pe de altă parte, datele ştiinţelor, inovaţiile sau rezultatele ingineriei sunt introduse grăbit în halele de producţie, încorporate în bunuri de consum şi lansate imediat pe piaţă, pentru o viaţă scurtă şi pentru gusturi de scurtă durată. Vedem că un televizor produs în urmă cu 10-20 de ani, care are încorporată întreaga tehnologie de vârf a anilor ’90, pare astăzi mult mai vechi decât erau apreciate corăbiile vikingilor de către navigatorii secolului al XIX-lea, astfel că fiecare generaţie de articole şi produse, din industrie sau cultură, trăieşte tot mai puţin şi este uitată tot mai uşor pentru a face loc unei noi generaţii care va dura şi mai puţin. Devine tot mai clar de înţeles că multitudinea de oferte şi opţiunea de a alege nu sunt valabile doar în privinţa achiziţiilor de bunuri materiale, pentru că societatea deschisă oferă libertate de mişcare de la un spaţiu geografic spre alte locuri mai bogate, în timp ce regimurile presupus democratice protejează persoana umană şi comunităţile, conferind dreptul la autodeterminare şi la posibilitatea de a alege alternative şi opţiuni ale promisiunilor viitoare! Aşa se face că o parte însemnată dintre semenii noştri pot alege reşedinţa unde locuiesc, profesia, corporaţia unde vor fi angajaţi, operatorul de telefonie, oraşul şi chiar ţara în care vor trăi, astfel că se pot schimba, cu aproape aceeaşi uşurinţă, garderoba, ca şi transplantul unor organe din corp, chiar şi fizionomia, ca să nu mai spunem cultura, limba, dar şi credinţa oamenilor! Manipularea mondială a devenit o formă consacrată a dezinformării şi a intoxicării informatice, pentru că tot ceea ce se vehiculează vizavi de această pandemie pune pe gânduri tot mai mulți medici de pretutindeni, iar interdicția de a prescrie medicamente care s-au dovedit eficiente în lupta împotriva Covid-19 reprezintă cel mai clar semnal de alarmă pentru cei care vehiculează minciuna şi pentru cei care se consideră contestatari ai parodiei pandemice! De altfel, reacțiile adverse al «Remdesivirului» nu au alarmat pe mimeni şi nici o autoritate sanitară din lume nu a sărit în sus de îngrijorare față de TOXICITATEA SEVERĂ HEPATICĂ ȘI RENALĂ A «REMDESIVIRULUI», dar aceleaşi autorități sunt absolut îngrozite de așa-zisele reacții adverse ale unor substanțe care se folosesc de zeci de ani, precum Ivermectina, care, dacă citești prospectul, vei constata că este practic lipsită de reacții adverse! În aceste zile, mor oamenii pe capete în spitale, se spune că de Covid, unii, însă, de cu totul alte cauze decât virusul pandemic, dar nici un «arafăţel» şi nici un «gheorghiţel» nu dorește să avizeze Ivermectina pentru tratarea bolnavilor care nu mai au loc în spitale, în condițiile în care s-a dovedit că IVERMECTINA POATE SALVA VIEȚI! Spitalele iau foc, ambulanţele aleargă toată ziua şi toată noaptea, dar, numai din birou, decidentul, printr-un simplu cablu optic şi un calculator de putere medie, nu poate concedia prezentul, timpul, locul şi pe toţi cei apropiaţi lui, deoarece tehnologia îi oferă putinţa de a evada din viaţa reală şi a se plasa în minciună şi în manipulare, care sunt pârghiile de bază ale acestei lumi virusate de ignoranţă şi de prostie! Ar fi foarte interesant, dacă s-ar impune obligativitatea purtării unei măşti înpotriva prostiei, pentru că în spaţiul virtual, omul îşi poate alege o altă identitate, poate selecta alţi parteneri virtuali cu care să comunice virtual, poate naviga prin lumi fictive, trăind o viaţă falsă, secretă şi, adesea, interzisă! Acest univers virtual, pliat pe coordonatele efemerului, constituie astăzi spaţiul perfect în care putem evada din lumea reală, un loc unde ne putem ascunde de noi înşine, încât ajungem în situaţia de a nu ne mai regăsi propria identitate! Publicitatea sanitară agresivă, ca şi concurenţa şi consumul iraţional au instaurat tirania efemerului peste întreaga viaţă a oamenilor!

ADEVĂRUL este dincolo de manipularea care se manifestă prin «tabloul» acestei lumi bolnave!
Având rolul consumatorului febril, omul grăbeşte tot mai mult expirarea celor ce-i sunt oferite de către piaţă şi solicită tot mai vocal «noutatea» absolută în care lumea seamănă tot mai mult cu o imensă piaţă de desfacere, unde abundă oferta contrafăcută, unde se găsesc de toate şi se poate alege orice, de la bunuri până la fiinţe umane, cu prea multă uşurinţă, iar, într-o astfel de lume, traiul are adesea conotaţiile unei tranzacţii prelungite, o neîntreruptă deliberare, în faţa unei nesfârşite liste de oferte, încât umplem clipele, mintea şi viaţa cu dileme de tot felul, cu toate că lumea pe care o avem la dispoziţie nu este doar un spaţiu al abundenţei, destinat să ne acopere nevoile imediate, ci se poate dovedi cu mult folos şi o «scară» spre împărăţia lui Dumnezeu, pentru că în fiecare lucru creat şi folosit este întipărită amprenta adâncă a Creatorului. În spatele exploatării abuzive a naturii, a resurselor şi a lucrurilor din lumea creată, stau ascunse înţelesuri edificatoare pentru om, dar pe care el poate să le ignore datorită faptului că îl apasă frica de moarte! Dar câtă vreme manifestăm doar intenţii de cucerire a lumii pentru beneficii economice şi pentru venituri băneşti, vom pierde cel mai adesea toate aceste înţelesuri duhovniceşti ascunse în ea, mai ales că viaţa superficială şi felul acesta ateist şi desacralizat de a privi lumea doar ca pe o sursă a bunăstării materiale, ne împiedică să câştigăm comorile ascunse dincolo de suprafaţa ei sensibilă. Dacă dorim să facem din lume doar o piaţă destinată profitului economic imediat, nu mai putem vedea în ea o şcoală plină de lecţii spirituale, de lecţii «de viaţă» destinate să ne propulseze dincolo de noi înşine şi de tarele acestei lumi, însă, pentru o astfel de întrebuinţare a ei, pentru a fi lumea ca o «scară» spre Cer, trebuie să-L vedem întâi de toate pe Dumnezeu, ca să vedem şi un alt fel de a trăi! De frica morţii care paralizează, tehnica manipulării şi a înrobirii este relativ simplă, pentru că Cetatea uşor de încătuşat trebuie înfricoşată prin frica cea sigură de puterea ei în creştere, aşa că s-a umplut de trufie. În tenebrele minţii Cetatea paralizată de frică şi-a deschis porţile la umbra «calului troian», purtând în pântec acei falşi prieteni care trădează şi acei germeni ucigaşi coloraţi în COVID-19, care, de asemenea, abia aşteaptă s-o cucerească şi s-o distrugă! Din păcate, Cetatea asediată de supoziţii şi prejudecăţi s-a îndepărtat, nu doar de propriile tradiţii, ci şi vechii dascăli, preoţi şi străjeri, asumându-şi tot mai hotărât acea tentaţie cosmopolită de a adopta părerile vecinilor ei invidioşi, potrivit cărora adevărul adevărat ar fi minciună sfruntată, iar minciuna mediatizată prin cifre statistice ar fi adevăr garantat, în acest caz, adevăraţii răi fiind propriile obiceiuri şi tradiţii, ca şi promotorii lor, nu inamicii adevăraţi, care sunt ura şi minciuna! În acest fel, derutate şi ameninţate şi de o molimă importată şi de alianţa dintre inamici şi noul lor «poliţist bun» şi «jandarm fără baston», recrutat dintre minorităţi, unele persoane se izolează şi-şi aleg drept căpetenie pe jandarmul lor cel mai rău, care a promis că o să-i apere pe cetăţeni de toţi delincvenţii care-i bat şi îi jefuiesc, atunci când nu mai sunt terorizaţi de vrăjmaşii externi, după ce i-a obosit apelul la conştiinţa vinovăţiei lor, pasămi-te plină de smerenie şi insistent clamate de către reeducatorii «poliţistului bun» şi ai «jandarmului fără baston» care apără ordinea publică! În concluzie, din perspectivă teologică, faptul că, prin lucrarea lui, omul produce o multitudine de lucruri noi, combinând lucruri şi puteri din lumea creată de către divinitate, tocmai acest lucru dezvăluie potenţialul extraordinar al acestei lumii create de către Bunul Dumnezeu! Toate cele înfăptuite de către om pe baza celor descoperite în Creaţie arată că lumea este pregătită pentru un subiect capabil să-i înţeleagă lucrurile, puterile şi legităţile, capabil să le dea lucrurilor în mod liber o anumită întrebuinţare, pentru că Bunul Dumnezeu ne-a lăsat un important bagaj de posibilităţi, ca să putem dispune în mod creativ chiar de propria Lui Creaţie, atât de cuprinsă în ADEVĂRUL care ne priveşte pe toţi, până dincolo de manipularea care se manifestă la tot pasul prin «tabloul» acestei lumi bolnave! (VA URMA)
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here