Doi candidați la concursul pentru șefia Poliției Țicleni

892

Doi candidați și-au depus dosarul de participare la concursul, cu recrutare din sursă internă, organizat de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Gorj pentru ocuparea postului de șef al Poliției Orașului Țicleni. La examenul care va avea loc pe 26 septembrie va participa și comisarul șef Constantin Lucian Vîrjan, împuternicit șef al Poliției Țicleni. ,,Concursul va avea loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, la data de 26 septembrie 2019, orele 12.00 şi va consta în susţinerea unei probe unice de selecție, respectiv interviu structurat pe subiecte profesionale. În cadrul interviului, fiecare membru al comisiei de concurs/examen adresează întrebări candidatului, fără a depăşi tematica și bibliografia afișate şi în concordanţă cu atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute în fişa postului scos la concurs. Pentru fiecare întrebare se elaborează o grilă de interpretare, care va fi afişată la finalizarea interviului cu ultimul candidat înscris la concurs/examen. Nota finală se calculează ca medie aritmetică între notele acordate de membrii comisiei cu două zecimale, fără rotunjire. Notele se acordă independent de fiecare membru al comisiei de concurs/examen şi se trec în borderou. Aprecierea interviului pe subiecte profesionale se face cu note de la 1 la 10. Este declarat ,,admis’’ candidatul care are nota cea mai mare şi este notat cu cel puţin 7.00. În situaţia în care mai mulţi candidaţi au obținut aceeaşi notă, este declarat ,,admis’’ la concurs candidatul care are cea mai mare vechime în specialitatea postului scos la concurs”, se precizează într-un comunicat al IPJ Gorj. Durata de desfăşurare a interviului va fi stabilită de comisia de examen, fără a depăşi limita maximă de trei ore. Acesta va fi înregistrat audio sau video.
,,Polițistul nemulțumit de rezultatul de la proba interviu pe subiecte profesionale poate formula contestație o singură dată în termen de 24 de ore de la afişare, la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj. Contestaţiile se soluţionează de către comisia constituită în acest scop în termen de două zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora. Nota acordată după soluţionarea contestaţiilor la interviu este definitivă. Rezultatele la contestaţii se comunică candidaţilor prin afişare la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj’’ se mai precizează în comunicatul IPJ Gorj.
Înscrierile la concurs s-au încheiat joi.
L.F.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here