Documente inedite, adunate în volumul ”Mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mondial”, de Prof. Gabriel Sarcină

32

Anul acesta, a văzut lumina tiparului primul volum de documente referitoare la Târgu Jiu și județul Gorj, din anii Primului Război Mondial. Este vorba de lucrarea ”Mărturii despre județul Gorj în Primul Război Mondial. Documente(1916-1919)”, elaborat de D-l Prof. Gabriel Sarcină. Lucrarea apare sub egida Societății de Științe Istorice din România – Filiala Gorj în anul Centenarului Marii Unirii și reprezintă, așa cum subliniază D-l Prof. univ. dr. habil. Sorin Radu în Cuvântul său înainte, ”o manieră profesionistă, sobră, venită din partea unui istoric, de a marca acest eveniment major”. Elaborarea unei asemenea lucrări a necesitat, din partea autorului, un volum impresionant de muncă. În paginile acestui prim volum, istoricul Gabriel Sarcină reușește să aducă în atenția cititorilor, un număr foarte mare de documente (967), cea mai mare parte dintre ele inedite, pe care autorul le-a identificat în cadrul Serviciului Județean al Arhivelor Naționale Gorj.Această lucrare este destinată în principal cititorilor, istoricilor și cercetătorilor aflați în căutarea adevărului despre Marele Război, oferind o adevărată radiografie a acelor ani.De menționat faptul că lucrarea a fost editată în cadrul programului de manifestări culturale și sociale dedicate ”Centenarului Marii Uniri” de către Consiliul Local Târgu Jiu și se dorește a fi un omagiu adus jertfelor și suferințelor la care au fost supuși locuitorii orașului și ai județului Gorj, atât în anii grei ai războiului cât și în anii de după război.Așa cum menționează și autorul în ”Nota” sa asupra ediției, volumul cuprinde diferite categorii de documente emise în acele vremuri: ”ordonanțe, publicații și încunoștințări ale autorităților române sau germane, corespondența dintre administrația germană de ocupație și cea românească, bonuri de rechiziție emise de Armata Română, ausweise, ordine de demobilizare, procese-verbale diverse, telegrame, notificări, rapoarte, adrese, declarații, depoziții, jurnale, autorizații, liste cu persoane arestate sau amendate, statistica cu supușii Puterilor Centrale din Târgu Jiu, liste cu locuitorii fugiți de la muncile agricole, statistici cu donații pentru prizonierii de război, memorii ale unor funcționari români, copii după actele de deces ale unor militari români sau străini, locații cu morminte ale militarilor români, dușmani sau aliați, decorații, petiții, ale demobilizaților sau foștilor refugiați, dar și ale comercianților, catagrafii cu pagubele suferite din partea ocupanților străini, starea și pagubele arhivelor diverselor instituții, ș.a.”. Documentele sunt ordonate după criteriul cronologic, ceea ce oferă cititorului o perspectivă coerentă asupra desfășurării evenimentelor. Parcurgerea documentelor este un exercițiu interesant pentru orice cititor, fie el acomodat cu istoria sau simplu doritor de a afla informații legate de evenimentele din Primul Război Mondial petrecute pe teritoriul județului Gorj. O serie de documente sunt în măsură să ofere cititorului de azi perspectiva acelor vremuri, fie din prisma locuitorului orașului sau săteanului, fie prin prisma funcționarului diferitelor autorități sau a dramelor prin care au trecut soldații români și familiile acestora. Cititorul poate deduce ușor o serie de reguli pe care fiecare locuitor era obligat să le respecte în acele vremuri, reguli pe care noi, în zilele noastre, le ignorăm în multe cazuri, crezând că sunt doar responsabilități ale autorităților, dar unele din ele sunt ale fiecăruia dintre noi. O lucrare interesantă care necesită un anumit efort de înțelegere din partea cititorului obișnuit, dar lecturarea acesteia aduce, cu siguranță, in fiecare dintre noi, gânduri, reflecții, informații necunoscute și uneori extrem de prețioase, transpunându-ne în acele vremuri grele pentru orice locuitor din acest colț de țară, indiferent de poziția sa socială. Apreciem totodată faptul că această lucrare este utilă și de un real folos școlii de azi, profesorilor de istorie, dar nu numai. Este de apreciat efortul autorului și al finanțatorului de a derula mai multe sesiuni de informare și de prezentare a acestei importante lucrări pentru istoriografia județului Gorj. Lucrarea a apărut, atât în format print cât și în format digital, în condiții deosebite la Editura ”Măiastra” din Târgu Jiu și tipărită de către Tipografia ProdCom Târgu Jiu, ale căror echipe merită toată admirația pentru felul în care apare acest volum. Truda autorului se merită a fi răsplătită, iar noi facem acest lucru prin a-l felicita pe D-l Prof. Gabriel Sarcină și a-i mulțumi pentru efortul deosebit depus, urându-i totodată succes în munca sa pe mai departe în a ne oferii și alte informații în viitoarele volume ale acestui început editorial.
dr. Victor Troacă, Președinte al Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here