Doar trei elevi înscriși direct în clasa I

484

Doar trei cereri de înscriere direct în clasa I a unor copii care împlinesc vârsta de 7 ani, până la data de 31 august 2016, inclusiv, dar care nu au fost înscrişi anterior în clasa pregătitoare, au fost aprobate în județul Gorj. De altfel, la nivelul întregii țări numărul cererilor de acest gen aprobate a fost foarte mic, în comparație cu anul școlar trecut.

Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ) a decis ca din anul școlar 2016 – 2017 să nu mai fie permisă înscrierea copiilor în clasa I fără ca aceștia să fi urmat clasa pregătitoare, datorită eficienţei demonstrate în reducerea decalajelor dintre elevi şi în diminuarea riscului de abandon şcolar. Pentru a respecta dreptul copiilor la educație, MENCȘ a elaborat totuși o procedură prin care copiii care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2015-2016 şi care au împlinit vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv, să poate fi înscriși în clasa I. În procedura respectivă se preciza că micuții care îndeplinesc condiția de vârstă și ai căror părinți solicită înscrierea direct în clasa I, pot fi înmatriculați, doar pentru anul școlar 2016-2017, însă numai în clasele I deja existente, pe locurile disponibile. Numărul de locuri disponibile se calculează ca diferența între 25 și numărul de elevi existenți în clasă în anul școlar 2016-2017. Depunerea solicitărilor de înscriere în clasa I s-a putut face direct la unitatea de învățământ, iar părintele a putut depune o singură solicitare, fie la școala de circumscripție, fie la o altă școală din lista unităților de învățământ cu locuri disponibile. Solicitările au fost verificate și centralizate de unitățile de învățământ și transmise inspectoratelor școlare spre avizare. Acestea din urmă, la rândul lor, au trebuit să verifice datele primite de la unitățile de învățământ, pentru a nu exista solicitări multiple de înscriere din partea părinților, le-au avizat și le-au transmis la MENCȘ, spre aprobare.

486 de cereri, la nivel național
Datele centralizate relevă că, la nivel naţional, au fost depuse 486 de astfel de cereri, în regres evident faţă de totalul din anul şcolar anterior: 2.901. Cele mai multe cereri de aprobare au fost înregistrate în judeţele: Caraş-Severin (38), Dolj (29) şi Bacău (27), iar cele mai puţine în judeţele Brăila, Olt şi Satu Mare (câte 2), respectiv Tulcea (1). În judeţul Sibiu nu a fost depusă nicio cerere. La nivelul județului Gorj au fost aprobate doar trei cereri. MENCȘ a transmis inspectoratelor şcolare judeţene, în cursul zilei de vineri, aprobările necesare efectuării înscrierilor. Înscrierea efectivă a copiilor la şcolile pentru care au optat se va face de către părinţi la unităţile de învăţământ în speţă. Potrivit Procedurii privind înscrierea în clasa I a copiilor care împlinesc vârsta de 7 ani până la data de 31 august 2016, inclusiv, în situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, numărul cererilor depuse de părinţi este mai mare decât numărul locurilor disponibile, înscrierea în clasa I se va face în perioada 11 – 16 martie 2016, conform unei proceduri specifice elaborate de inspectoratul şcolar, pe baza criteriilor generale şi a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile,având prioritate criteriul apartenenţei la circumscripţia şcolară.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here