Direcţia de Protecţie Socială Târgu-Jiu face angajări

466

Direcţia Publică de Protecţie Socială (DPPS) Târgu Jiu organizează concurs pentru ocuparea posturilor contractuale vacante de asistent medical comunitar PL (1 post), de asistent medical comunitar PL debutant (1 post) şi de mediator sanitar (1 post) din cadrul Compartimentului Asistenţă Medicală Comunitară al instituţiei locale.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale sunt: pentru postul de asistent medical comunitar PL – absolvent(ă) şcoală postliceală sanitară, specializarea asistent medical generalist, vechime de minim 6 luni în specialitatea studiilor; pentru postul de asistent medical comunitar PL debutant – absolvent(ă) şcoală postliceală sanitară, specializarea asistent medical generalist; pentru postul de mediator sanitar – absolvent(ă) liceu cu diplomă de bacalaureat, să facă dovada absolvirii unui curs de instruire teoretică a mediatorilor sanitari.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 5 septembrie 2016, ora 16.00 – termenul limită de depunere a dosarelor; 13 septembrie 2016, ora 10.00 – proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concursul demarat pentru ocuparea posturilor amintite mai sus trebuie să conţină: cererea de înscriere la concurs; copia actului de identitate; copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care dovedesc efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care arată vechimea în muncă; cazierul judiciar; adeverinţă medicală; curriculum vitae.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here