Din sfaturile duhovniceşti ale Părintelui Ioan! – Sfântul Ioan Scărarul şi smerenia rugăciunii!

563

Rugăciunea ţine lumea, de aceea în «Scara» Sfântului Ioan Scărarul se spune că rugăciunea este: «judecătorie (tribunal), judecată (dreptar) şi scaun de judecată, înainte de judecata viitoare», deci, rugăciunea este un mijloc de cunoaștere a sufletului, vădirea stării dinlăuntru, e oglinda sufletului omului! Sfântul Ioan Scărarul distinge, după criteriul calității, patru feluri de rugăciuni: rugăciunea întinată, rugăciunea furată, rugăciunea pierdută şi rugăciunea curată (neprihănită), iar întinăciunea înseamnă a sta înaintea Lui Dumnezeu și a năluci gânduri necuvenite; pieirea este a se robi de griji nefolositoare; furarea este împrăștierea cugetării pe nesimțite, iar curată este rugăciunea nefurată de gânduri pierzătoare! Curățirea desăvârşită nu înseamnă doar încetarea păcatului cu fapta, ci curățirea minții de gânduri, închipuiri și prejudecăți pentru adunarea simțurilor în centrul lor, iar mintea, reunind toate simțurile și rostind rugăciunea de-un-singur-gând, mișcă și inima spre dragoste și râvnă pentru Dumnezeul Atotputernic! Fiecare dintre aceste patru feluri de rugăciune arată starea celui ce se roagă, deci aşa cum eşti tu, omule, aşa ţi-e și rugăciunea ta! Mai ales astăzi, când sunt așa de răspândite răutățile, când oamenii se uită la atâtea urâciuni care apar în fața lor și pe care oamenii le caută și le găsesc la televizor, la video, la filme necuvincioase și le bagă în suflet de unde nu le mai pot scoate, deoarece atunci când încep să se roage, oamenii se roagă cu gânduri bune și apoi îndată se rătăcesc de la gândurile bune spre gândurile rele și își fac loc gândurile cele întinate pe care le poartă omul în sufletul său! Cu toate că vrem să facem poduri, uneori Dumnezeu rămâne separat, căci genunea este prea mare! Este important că, deși religia sau morala sunt bune, rămâne rădăcina problemei, deoarece e ca și cum am încerca să vindecăm cancerul sau pandemia, care ne omoară, mâncând numai vegetale. Da, vegetalele sunt bune, dar insuficiente ca să vindece cancerul sau coronavirusul!
De aceea, să spunem Rugăciunea către Sfântul Ioan Scărarul: ,,Ca pe un Luceafăr ce-şi îndreaptă lumina fără de greşeală până la marginile lumii, te-a pus pe tine Domnul, spre pildă de înfrânare, Îndreptătorule Ioan, părintele nostrum! Locuitor pustiului, înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, Părintele nostru Ioan! Cu postul, cu privegherea şi prin rugăciune primind daruri cereşti, tămăduieşti pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; Slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri! Omorând patimile cu nevoinţa ta, părinte, te-ai suit la desăvârşirea nepătimirii, cuvioase, cu mintea cea nematerialnică zburând către cele nematerialnice, cu flacăra rugăciunii mistuindu-ţi cugetul cel materialnic, preacuvioase, foc te-ai arătat cu totul, Preaînţelepte Ioan, cugetătorule de Dumnezeu! Pentru aceasta, ridicându-te cu evlavie la Privirile Cele Dumnezeieşti, te-ai schimbat în bună schimbare! Făcând din virtuţi trepte de înălţare către cer, cu adevărat, te-ai întors cu evlavie către adâncul cel nesfârşit al Privirii Celei Dumnezeieşti şi nimicind toate cursele demonilor, acoperi pe oameni nevătămaţi de ele. O, Preacuvioase Părinte Ioan, cel ce eşti scară a virtuţilor, roagă-te să fim mântuiţi noi toţi! Cu rugăciunea cea plină de priveghere ai supus bărbăteşte pe vrăjmaşul cel iubitor de somn şi te-ai arătat păstor treaz al turmei lui Hristos şi luminător al învăţătorilor, de Dumnezeu insuflate! Cu purtările tale nevinovate împuţinând cu curăţie purtarea cea vicleană, ai fugit de ea ca de ceva netrebnic şi te-ai sălăşluit, cu adevărat, în locul celor blânzi, ca unul care cu blândeţe ai vieţuit, cugetătorule de Dumnezeu, Sfinte Ioan!
SFINTE CUVIOASE IOANE SCĂRARUL, AJUTĂ-NE CU RUGĂCIUNILE TALE SĂ URCĂM ȘI NOI SCARA CEA DUHOVNICEACĂ PENTRU MÂNTUIRE ȘI VIAȚĂ VEȘNICĂ, AMIN!
Preot Ioan VODISLAV, Parohia Pojogeni, Gorj

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here