DGASPC poate înainta propuneri pentru înființarea serviciilor RESPIRO

759

Preşedinta Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii (ANDPDCA) a lansat un apel către toate Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) din țară în vederea transmiterii propunerilor de înființare a centrelor RESPIRO pentru adulții cu dizabilități.,,Așteptăm cu interes propunerile Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului (DGASPC) pentru înființarea serviciilor RESPIRO dedicate adulților cu dizabilități pentru a beneficia de finanțare prin intermediul Programului de Interes Național gestionat de ANDPDCA. Așa cum am promis, a fost alocată finanțare pentru anul 2021 și am emis un Ordin dedicat privind metodologia de selectare și finanțare a propunerilor realizate de către DGASPC. Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 18 ianuarie 2021”, a anunțat Mădălina Turza. Centrul RESPIRO pentru persoane adulte cu dizabilități este serviciul social care cuprinde un ansamblu de activități realizate pe durată determinată și în anumite situații, pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități aflate în îngrijirea asistenților personali, asistenților personali profesioniști, tutorilor sau a altor membri ai familiei, în vederea menținerii potențialului personal și prevenirii instituționalizării. Prin implementarea acestui program la nivelul tuturor DGASPC-urilor din țară se dorește: reducerea cu 244 a numărului de persoane adulte cu dizabilităţi instituţionalizate; creşterea numărului de locuinţe protejate cu 89; creşterea numărului de centre de zi cu 69; creşterea numărului de centre respiro/centre de criză cu 8; dezinstituţionalizarea unui număr de 700 de persoane adulte cu dizabilităţi, beneficiare ale serviciilor sociale nou-înfiinţate; prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi din comunitate, beneficiare ale serviciilor sociale nou-înfiinţate.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here