DGASPC Gorj recrutează până pe 29 ianuarie noi asistenți maternali

545

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Gorj derulează o nouă campanie de recrutare a persoanelor care pot să lucreze ca asistenți maternali profesioniști (AMP), respectiv să primească bani pentru a lua în îngrijire copii fără familie.

DGASPC Gorj recrutează până pe data de 29 ianuarie 2021, persoane, potenţiali asistenţi maternali profesionişti, pentru a asigura, prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliu, creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor care pot beneficia de o măsură de protecţie specială la asistent maternal profesionist. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei din municipiul Târgu-Jiu, strada Siretului, nr. 24, etaj 2, camera 42 – Serviciul pentru copilul aflat în plasament la asistent maternal profesionist. Asistenții maternali profesioniști se bucură de o serie de beneficii pentru creşterea şi îngrijirea copilului: salariu în funcție de vechimea în muncă; spor de încordare psihică de 15%; spor de 15% pentru al II- lea copil dat în plasament; spor de 25% pentru plasamentul fiecărui copil cu dizabilităţi, aflat în plasament; spor de 5% din salariul de bază pentru asigurarea continuității în muncă; vouchere de vacanță și indemnizație de hrană. Persoanele care doresc să devină asistent maternal profesionist trebuie să îndeplinească o serie de condiții: să aibă capacitate deplină de exerciţiu; să aibă domiciliul în județul Gorj și să aibă acces la servicii medicale și servicii educative; să fi absolvit minim 12 clase; prin comportamentul său în societate, starea sănătăţii şi profilul psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi; să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihnă ale utilizatorilor săi; să manifeste o atitudine non-discriminatorie indiferent de vârsta copilului, apartenenţa etnică, religie, stare de sănătate; să fie dispusă şi să aibă capacitatea să primească copil/copii în plasament în regim de urgenţă, cu vârste cuprinse între 0 şi 3 ani, având în vedere situaţia de risc.
Plasamentul la un asistent maternal profesionist este o măsură de protecţie specială, cu caracter temporar, dispusă în condiţiile legii. Serviciul de asistenţă maternală asigură protecţia copilului care necesită stabilirea unei măsuri de protecţie ce impune creşterea, îngrijirea şi educarea copilului de către un asistent maternal profesionist. Aceasta include şi plasamentul copilului în regim de urgenţă, plasamentul copilului cu nevoi speciale (copil cu deficienţă, copil abuzat, cu tulburări de comportament, copil cu HIV/SIDA), în vederea recuperării sale. Asistentul maternal profesionist este persoana care ia în îngrijire la domiciliul său, pentru o perioadă determinată, unul sau mai mulţi copii în dificultate, ca urmare a hotărârii Comisiei pentru Protecţia Copilului sau instanţei de judecată. Plasarea copilului în dificultate într-o familie substitutivă reprezintă o alternativă de tip familial la sistemul rezidenţial de protecţie; fiecare asistent maternal profesionist primeşte în plasament unul, doi, trei sau patru copii, în funcţie de împrejurările existente.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here