Dezvoltarea competenţelor şi abilităţilor studenţilor în concordanţă cu cele solicitate de mediul de afaceri

708

Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în parteneriat cu Universitatea Româno – Americană din Bucureşti şi Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj,  implementează proiectul cu titlul „Asigurarea competenţelor corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii prin programe de studii de excelenţă cu dimensiune internaţională” cod contract: POSDRU/156/1.2/G/134518, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Proiectul „Asigurarea competenţelor corespunzătoare cerinţelor pieţei muncii prin programe de studii de excelenţă cu dimensiune internaţională” se înscrie în Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2. „Calitate în învăţământul superior”.
Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea programelor de licenţă şi masterat în domeniile economie şi afaceri internaţionale, marketing şi administrarea afacerilor prin armonizarea cu nevoile actuale ale pieţei muncii secolului XXI, iar pentru susţinerea acestui obiectiv s-a urmărit şi dezvoltarea de parteneriate active şi dinamice cu mediul de afaceri.

Activităţi în cadrul proiectului
În cadrul proiectului, au fost organizate cursuri susţinute de invitaţi din străinătate, care au vizat dezvoltarea unor competenţe esenţiale, solicitate frecvent de mediul de afaceri: creativitate şi inovare, abilităţi de comunicare, tehnici de networking, abilităţi antreprenoriale.
În cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu, în luna mai 2015, prof.dr. Filipe Carrera de la Universitatea din Lisabona, Portugalia a susţinut în faţa studenţilor gorjeni două cursuri, respectiv Digital Marketing şi The Art of Networking – Be a Best Performer.
Informaţii suplimentare cu privire la aceste cursuri şi la activităţile desfăşurate în cadrul proiectului sunt disponibile pe pagina web a proiectului – http://spredi.rau.ro şi pe contul de Facebook al proiectului: https://www.facebook.com/spredi.
Persoana de contact din partea Universităţii „Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu este prof.univ.dr. Ana-Gabriela Babucea.
C.P.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here