Datornicii gorjeni, publicaţi pe internet

478

Contribuabilii gorjeni persoane fizice şi juridice trebuie să ştie că a fost publicat ordinul prin care se stabileşte procedura de publicare a listei debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante. Lista este publicată trimestrial pe pagina de internet proprie a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANF), în scopul descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili şi cuprinde obligaţiile fiscale restante, peste un anumit plafon, la sfârşitul trimestrului şi neachitate la data afişării listei. Înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor.
Nu fac obiectul publicării obligaţiile fiscale restante al căror cuantum total este sub următoarele plafoane: a) 1.500 de lei pentru contribuabilii mari; b) 1.000 de lei pentru contribuabilii mijlocii; c) 500 de lei pentru celelalte categorii, inclusiv pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere; d) 100 de lei în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele de la litera c).
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here