Cumpărătorii din pieţe vor primi chitanţe pentru fructe şi legume

369

Târgujienii obişnuiţi să-şi facă stocurile de legume şi fructe din pieţele din municipiu vor primi chitanţe şi asta în urma aplicării Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, care a intrat în vigoare la începutul acestei luni. Aceasta stabileşte că producătorii agricoli persoane fizice care îşi vând produsele obţinute în gospodăria proprie vor trebui să elibereze cumpărătorilor nişte documente asimilabile unor chitanţe. Totodată, ei vor fi obligaţi să deţină şi un atestat de producător, care va înlocui actualul certificat de producător. Atestatul de producător va fi valabil un an de la data când este emis şi va fi vizat semestrial.
Pe lângă atestatul de producător, comercianţii din pieţele din Gorj vor trebui să deţină şi un carnet de comercializare. Prima filă din acest carnet va conţine date privind identitatea producătorului agricol ca titular şi, după caz, a soţului/soţiei, rudelor/afinilor de gradul I. De asemenea, vor fi incluse şi informaţii privind suprafeţele cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, oleaginoase, viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, cartofi, cereale, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte producţiile estimate a fi destinate comercializării. Conform Legii nr. 145/2014, carnetul de comercializare a produselor va funcţiona precum un chitanţier. Astfel, atunci când vor vinde produse, în orice cantitate şi structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, agricultorii vor utiliza filele din acest carnet, după cum urmează: primul exemplar se înmânează cumpărătorului; al doilea exemplar se păstrează de vânzător; al treilea exemplar se păstrează la carnet. În noile reglementări se menţionează că, la fel ca atestatul de producător, şi carnetul de comercializare se va elibera la cerere de către primarul pe a cărui rază de competenţă se află terenul/ferma/gospodăria în care se obţin produsele estimate a fi destinate comercializării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, dar după verificarea existenţei atestatului de producător, precum şi după verificarea în teren a existenţei produsului/produselor supuse comercializării.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here