Cu un preț diminuat – Imobilul din Motru al lui Sarcină, scos la licitație pentru a doua oară de finanțiștii gorjeni

3622

Deoarece la prima procedură de vânzare prin licitație, ce a fost organizată luna trecută de către reprezentanții Administrației Județene a Finanțelor Publice (AJFP) Gorj, imobilul din municipiul Motru, ce îi aparține afaceristului Nicolae Sarcină, nu a fost adjudecat de nimeni, acum finanțiștii gorjeni au pregătit cea de-a doua procedură de vânzare a bunurilor.

Pe 29 ianuarie, Serviciul Colectare și Executare Silită Persoane Juridice din cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Gorj a scos la licitație un imobil dezafectat din localitatea Motru, în suprafață de peste 600 de metri pătrați, cu terenul aferent de 773 de metri pătrați. Potrivit unor surse, imobilul și terenul aferent scos la licitație de instituția subordonată ANAF îi aparțin afaceristului Nicolae Sarcină, după ce acesta le-a achiziționat de la Alexandru Ciorecan, fostul administrator al SC Cazare Cantine Motru. Prețul de pornire al licitației, exclusiv TVA, a fost situat la prima procedură la valoarea de 375.900 de lei. Deoarece la licitația publică organizată luna trecută de AJFP Gorj în vederea vânzării imobilului situat în municipiul Motru, strada Romaniței, nr. 2 (fostă Zorelelor, nr. 1), numărul cadastral 663, înscris în CF 2077, compus din clădire (cămin de nefamiliști nr. 4), în suprafață de 636 mp și terenul intravilan curți construcții în suprafață de 773 mp, nimeni nu a adjudecat bunurile lui Nicolae Sarcină, finanțiștii gorjeni au pregătit o nouă licitație, bunurile fiind acum vândute la un preț diminuat. Astfel, cea de-a doua procedură de licitație este programată a se desfășura săptămâna viitoare, pe 26 februarie, de la ora 11.00, la sediul AJFP Gorj, din strada Siretului, municipiul Târgu-Jiu. De această dată, prețul de pornire al licitației publice pentru vânzarea bunurilor din Motru este de 281.925 de lei. ”Invităm pe cei care pretind vreun drept asupra acestor bunuri să înștiințeze despre aceasta organul de executare, înainte de data stabilită pentru vânzare. Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop și până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare. Pentru participarea la licitație ofertanții depun, cu cel puțin o zi înainte de data licitației, următoarele documente: oferta de cumpărare; dovada plății taxei de participare sau a constituirii garanției sub forma scrisorii de garanție, reprezentând 10% din prețul de pornire al licitației (plata taxei se va efectua în contul IBAN RO 31TREZ3365047XXX004414, beneficiar Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj, cod de identificare fiscală 4448156 deschis la Trezoreria Târgu-Jiu); împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant; pentru persoanele juridice române, copie de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului; pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română; pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate; pentru persoanele fizice străine, copie de pe actul de identitate/pașaport; declarația pe propria răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul. Cumpărătorului îi revine obligația de a respecta prevederile legale speciale, cum ar fi obligațiile de mediu, obligațiile de conservare a patrimoniului național sau altele asemenea”, se arată în anunțul postat de AJFP Gorj, pe site-ul ANAF la data de 7 februarie 2019.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here