Criteriile ediţiei 2017 a Programului Casa Verde

327

Guvernul a aprobat în această săptămână suma de 109,3 milioane lei pentru Programul “Casa Verde”. Prin intermediul acestuia, gorjenii pot primi bani de la stat pentru instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire pentru persoane fizice.

Potrivit programului, finanţările pe care le pot obţine ce interesaţi sunt până la 3.000 lei, pentru instalarea panourilor solare nepresurizate; până la 6.000 lei, pentru instalarea panourilor solare presurizate; până la 8.000 lei, pentru instalarea pompelor de căldură, exclusiv pompele de căldură aer-aer.
Criteriile de eligibilitate a solicitantului: este persoană fizică şi are domiciliul pe teritoriul României; este proprietar/coproprietar al imobilului-teren şi al imobilului-construcţie pe care se implementează sistemul de încălzire pentru care se solicită finanţare; imobilele nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică; nu are obligaţii restante la bugetul de stat, bugetul/bugetele local/locale, conform legislaţiei naţionale în vigoare; în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracţiuni împotriva mediului, prin hotărâre judecătorească definitivă; nu a mai primit finanţare în cadrul aceluiaşi program pentru acelaşi imobil în sesiunile derulate anterior. Categoriile de cheltuieli eligibile: achiziţia de sisteme de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv a celor destinate înlocuirii sau completării sistemelor clasice de încălzire; cheltuielile cu montajul şi punerea în funcţiune a sistemului; taxa pe valoarea adăugată (TVA). Sunt considerate eligibile numai cheltuielile efectuate după semnarea contractului de finanţare nerambursabilă.
Odată ce startul sesiunii de primire a dosarelor pentru Programul Casa Verde va fi dat, acestea pot fi depuse de către gorjenii potenţiali beneficiari la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Gorj.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here