COVID-19 sau «Ceandalaua» fariseilor care uitară de Puterea Ta, Doamne!

1022

«Dar deşertăciune sunt fiii oamenilor, mincinoşi sunt fiii oamenilor; în balanţă, toţi împreună sunt deşertăciune» (Proorocul David, Psalmul 61, alin. 9)

A vorbi despre firea omenească din toate timpurile, înseamnă a explora universul nebănuit care în multe privinţe, putem spune că decriptează un anume statut existenţial al omului care se dezvăluie prin faptele sale în viaţa socială, dar, nu se regăseşte în realitatea cotidiană care transcende până dincolo de orice speculaţii teoretice, incapabile să elucideze Tainele Creaţiei din lucrarea Ta, Dumnezeule Sfânt! Marele mister al vieţii şi al morţii omului rămâne dintotdeauna, firea cea nepătrunsă de întunericul păcatului, pentru că boala şi moartea omului sunt marcate printr-un gen de pandemie maladivă în virtutea căreia în mintea obsedată a fariseilor de pretutindeni, Însuşi «Dumnezeu e mort» pentru că ei, pur şi simplu, nu L-au văzut sau nu au vrut să-L vadă pe Cel Înviat! Aşa se face că filosoful german, Friedrich Nietzsche (1844–1900) este cel mai cunoscut gânditor care a consacrat afirmaţia potrivit căreia «Dumnezeu este mort», deoarece a considerat că moartea lui Dumnezeu şi apariția supraomului, anarhist, nihilist, socialist şi ateu, va constitui «virusul» necredinţei şi al secularizării, pentru că el însuşi va spune: «Dumnezeu a murit! Dumnezeu rămâne mort! Şi noi l-am ucis! Cum să ne consolăm, noi, ucigaşii ucigaşilor? Cel mai sfânt şi mai puternic din tot ce-a avut lumea până acum şi-a pierdut sângele sub cuţitele noastre. Cine ne spală de acest sânge? Cu ce apă ne-am putea curăţa? Ce ispăşiri, ce jocuri sfinte va trebui să inventăm? Nu este oare, dimensiunea acestei fapte prea mare pentru noi? Nu trebuie să devenim noi înşine zei pentru a părea cel puţin demni de ea?», pentru ca în final, filosoful care va avea o moarte pe măsură, să spună că expresia care l-a consacrat ca un anticreştin constituie «O absurdă vulgarizare a tuturor valorilor și a formulelor religioase»! De fapt, «sic transit gloria mundi», fiindcă toate lucrurile lumeşti sunt prea trecătoare pentru a fi metamorfozate într-o nesfârşită pandemie cauzată de «virusul încornorat» al Ocultei Mondiale!

«Doamne, Dumnezeul meu, strigat-am către Tine şi m-ai vindecat»!
(Proorocul David, Psalmul 29, alin. 2)
Am spus-o destul de clar, că această parodie a «virusului încornorat» face parte dintr-o campanie asociată «anti-creştinismului totalitar», aşa cum bine se exprimă deputatul PNL, Daniel Gheorghe, cel care a sesizat faptul că un aşa-zis utilizator cu acces la «Google Maps» a denaturat numele Catedralei Mântuirii Neamului în «Catedrala Prostirii Neamului» (!!??), parlamentarul precizând următoarele: «Când vă spun că noul anti-creștinism totalitar este un pericol real și direct, vă luați de mine! Da, anarho-bolșevismul secularist, cu apucături fascistoide îndoite de aerul împuțit de joint-uri, este o realitate a post-modernismului marcat de aneantizare și lipsă de omenie! Cineva a intervenit în cel mai stupid mod posibil pe harta google cu un mesaj ofensator la adresa întregii comunități ortodoxe românești. Este primul pas în violența simbolică la care Biserica Neamului Românesc este tot mai expusă de către noii extremiști», aşa cum se exprimă sus-numitul deputat, într-un limbaj nu prea ortodox, dar, care nu merită acceptat în totalitate, pentru că o campanie evidentă a prostirii şi a îndobitocirii neamului o desfăşoară fariseii care încearcă să ne convingă cu argumente dintre cele mai hilare şi mai tendenţios agrementate cu date statistice «fake news», poate şi cu o trimitere directă la cunoscuta piesă a lui Horia Lovinescu: «Jocul vieţii şi al morţii în deşertul de cenuşă», pentru ca noi să înţelegem tot mai bine ceea ce urmăresc aceşti farisei, care ne silesc la «izolare» şi la «distanţare socială», uitând cu premeditare de Puterea Ta, Doamne! Pentru că în rest, suntem condamnaţi să ne supunem cu docilitate la supuşenie mereu clamate sub ameninţarea amenzilor care vin la ordinele «arafaţilor», «streinilor» sau «rafilaţilor», care nici măcar nu au idee că puterea învierii vine de la Hristos, «Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor. Și după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos» (Sf. Ap. Pavel, Corinteni 15:21-22). Prin Atotputernicia Ta, Doamne, în lupta cu pandemia blestemată, noi înțelegem că Tu eşti în măsură să faci toate lucrurile necesare şi toate minunile care pot fi obiective potrivite pentru exercitarea puterii Tale! Acest lucru este propovăduit în Sfânta Scriptură în mai multe feluri, deoarece, atunci când Te-ai arătat lui Avraam ca să-Ţi reafirmi legământul, ai spus: Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic” (Gen. 17:1). Prin aceasta, noi vedem Atotputernicia ta, Doamne, mai ales prin faptul că putem învinge necazurile şi problemele aparent insurmontabile! De aceea, considerăm că atitudinea reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române, trebuie să fie mai hotărâtă, mai tranşantă în faţa ereziilor ateiste şi denaturante, care se dovedesc obraznice şi active în campania anticreştină! Personal, nu am auzit decât glasurile a doi ierarhi ai Sinodului B.O.R. în apărarea integrităţii şi a demnităţii bisericii noastre strămoşeşti, fiind vorba despre ÎPS TEOFAN, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei şi ÎPS TEODOSIE, Arhiepiscopul Tomisului, care au pledat pentru dreptul credincioşilor de a fi la biserică în noaptea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos! Desigur, aprecierile referitoare la Puterea Ta, Doamne, pot fi legate de faptul că întregul Univers este Creaţia Ta, iar în vremurile biblice, această putere asupra vieţii şi a morţii a fost mereu confirmată, începând chiar de la nașterea lui Issac, până la minunile pe care le-a săvârşit Domnul nostru Iisus Hristos, prin potolirea furtunii (Marcu 4:35-41) și umblarea pe apă (Matei 14:22-33). Puterea Ta, Doamne, poate fi relevată chiar prin controlul asupra cursului istoriei, asupra încercărilor oamenilor în decursul istoriei, deoarece, Sf. Ap. Pavel a vorbit despre faptul că pentru toți oamenii, Tu «ai așezat anumite vremi și ai pus anumite hotare locuinței lor» (Fapte 17:26), aşa cum este izolarea noastră în propriile case, dar, cu certitudine, cea mai uimitoare se dovedeşte puterea Ta în viața și personalitatea omului, deoarece, adevărata măsură a puterii divine nu este capacitatea Lui Dumnezeu de a crea sau de a ridica o stâncă, oricât de mare, ci, schimbarea personalității omului, care e mult mai dificilă şi mai complexă, adevărul acesta fiind conţinut în Cuvântul Fiului Tău şi al Mântuitorului nostru, când spune: „La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință” (Matei 19:26). Sunt lucruri de netăgăduit, Doamne, că toate se fac prin Voia Ta, care nu poate fi nicidecum oprită sau modificată prin hotărâri guvernamentale sau prin ordonanţe militare! Poate vor spune unii că Tu, nu poţi face în mod arbitrar orice lucru pe care ni-l imaginăm noi, muritorii de rând şi păcătoşii veacurilor! De pildă, Tu, nu poţi îngădui lucruri absurde din punct de vedere logic sau contradictorii în conţinut, în chiar semantica unor concepte fundamentale, pentru că nu poţi face inexistente cele întâmplate în trecut, deși s-ar putea să ștergi cu milă efectele necesare acestor evenimente sau chiar amintirea lor dramatică şi tulburătoare în viaţa oamenilor, aşa cum este cazul pandemiilor. Tu, Doamne, nu poţi acţiona contrar proniei divine, de asemenea, nu poţi fi crud şi nepăsător faţă de ceea ce ai promis, chiar dacă apar unele ezitări catalogate ca «neputinţe», ele nu sunt nicidecum slăbiciuni, ci dovezi ale Atotputerniciei Tale!

„La oameni lucrul acesta este cu neputință, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință” (Matei 19:26).
Nici măcar un cuvânt din Sfânta Scriptură, nu arată că Voinţa Ta, Doamne, ar fi determinată sau legată de factori externi de orice natură, ci, dimpotrivă, este ceva obișnuit să se pună pe seama Atotputerniciei Tale, toate deciziile și acțiunile iniţiate prin oameni! De bună seamă, se poate vorbi mult despre faptul că Puterea Ta, Doamne, nu este un fapt săvârşit şi încheiat, ca o pandemie care la un moment dat face ravagii şi peste noapte apare minunea leacului antivirus, pentru că în faptele Tale, nu este vorba despre ideile nemişcate dinlăuntrul Fiinţei Tale, necreate şi nevăzute, dar, care se manifestă acum în timp. Într-un asemenea caz, legătura Ta, Doamne, cu lumea şi cu fiinţele raţionale s-ar modifica prin mijlocirea unui gen de fatalitate augustiniană, de care ar fi dependent nu doar omul, ci şi Atotputernicia Ta divină! Fiinţele raţionale create prin «zidirea» Ta, Doamne, nu sunt doar nişte copii «xeroxate» ale presupuselor arhetipuri aflate în Fiinţa divino-umană, pentru că în acest caz, ar fi dependente de un gen anume de predestinaree absolută! Frica de pandemie, ne demonstrează cu pregnanţă că făpturile «zidite» sunt cu adevărat libere întrucât sunt în afara Absolutului Puterii Tale, chiar dacă în decursul existenţei noastre ca oameni muritori, suntem în mod continuu şi neîncetat dependenţi de Voinţa şi Lucrarea Ta «ziditoare» de trupuri şi suflete care se ridică la cer! Una dintre aceste creaţii, pe deplin liberă şi după voia proprie, chiar independentă de Dumnezeu este şi satana, care, asemenea tuturor făpturilor «zidite», nu este icoana unui arhetip din fiinţa dumnezeiască, nici rău după fiinţă. Satana metamorfozat în «virus încornorat» este rău şi făcător-de-rău, asemenea oamenilor răi, numai după voinţă şi lucrare. Ca urmare, să fie clar pentru toată lumea, dar, mai ales pentru fariseii care uitară de Puterea Ta, Doamne, că Atotputernicia nu se întinde dominatoare şi acaparatoare, prin Voinţa şi Lucrarea Ta, asupra libertăţii fiinţelor raţionale de a comunica, de a socializa, de a se deplasa şi de a merge la biserică! Atotputernicia Ta, Doamne, asupra lumii, asupra vieţii private a oamenilor şi asupra vieţii şi a morţii oamenilor, asemenea tuturor relaţiilor dumnezeieşti cu lumea, nu aparţine în exclusivitate numai Fiinţei Tale, deoarece i-ai dat omului «liberul arbitru», posibilitatea de a alege între bine şi rău, iar, dacă omul alege răul, nu este vina Ta! Atotputernicia Ta, Doamne, nu este diminuată cu nimic ori faptul că răul pandemiei va fi distrus în cele din urmă de comunitate, prin ştiinţa cercetătorilor! În prezent au loc multe nedreptăţi şi absurdităţi în deciziile guvernanţilor, în pofida Voinţei Tale, dar, toţi trebuie să înţelegem că numai Dumnezeu combate răul, însă, nu prin violenţă şi prin suprimarea libertăţii făpturilor Sale, ci, El o face îndelung-răbdător, prin iubire şi dreptate, fără ca fiinţa dumnezeiască să aibă ceva de suferit şi, totodată, fără a se diminua libertatea şi realitatea răului care a îngrozit lumea! Tocmai acest lucru confirmă cu strălucire adevărul despre acest COVID-19 sau «Ceandalaua» fariseilor care uitară de Puterea Ta, Doamne!
Profesor dr. Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here