Contribuabili gorjeni, prinşi pe picior greşit

89

Peste 60 de acţiuni de inspecţie fiscală a realizat Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice (AJFP) Gorj pe parcursul lunii iunie 2014. De asemenea, s-au realizat 35 de controale inopinate, încrucişate şi cercetări la faţa locului.

Potrivit Luminiţei Penciu, purtătorul de cuvânt al AJFP Gorj, în cursul lunii iunie 2014, reprezentanţii instituţiei au efectuat 65 acţiuni de inspecţie fiscală şi 35 controale inopinate, încrucişate şi cercetări la faţa locului. Acţiunile de control ale inspectorilor fiscali au vizat verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi prevenirea, descoperirea şi combaterea actelor şi faptelor care au ca efect evaziunea fiscală.
Urmare a acestor acţiuni de inspecţie fiscală au fost constatate sume suplimentare la bugetul general consolidat în valoare totală de 6.950.475 lei, fiind totodată aplicate 55 amenzi contravenţionale în valoare totală de 97.900 lei. Au fost dispuse, de asemenea, măsuri legale ce constau în instituirea sechestrelor asiguratorii în vederea recuperării sumelor datorate de către contribuabili.

9 plângeri penale
Pentru combaterea fenomenului de evaziune fiscală, la un număr de 9 contribuabili, au fost întocmite sesizări penale privind încălcarea legislaţiei fiscale sancţionată de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul estimat fiind în sumă de 3.454.379 lei. De asemenea, au fost efectuate 7 inspecţii fiscale în vederea soluţionării deconturilor de taxă pe valoarea adăugată cu opţiune de rambursare, fiind respinsă la rambursare taxă pe valoarea adăugată în sumă de 121.844 lei.
“Un exemplu concret a fost un contribuabil care are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone), au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 1.092.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi taxă pe valoarea adăugată. Acestea au rezultat ca urmare a faptului că, pe perioada supusă inspecţiei fiscale, societatea nu a înregistrat şi nu a declarat la organul fiscal niciun fel de venituri impozabile. Echipa de inspecţie fiscală a constatat că societatea a efectuat tranzacţii cu autoturisme, pe teritoriul Germaniei şi Olandei, fără a înregistra veniturile, şi a procedat la estimarea acestora. Actul de control a fost înaintat organelor de urmărire penală, în vederea constatării existenţei/inexistenţei condiţiilor constitutive ale infracţiunii prevăzute la art. 9, alin (1), lit. b) si lit. f) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul estimat fiind în sumă de 977.050 lei”, a precizat Marin Ciumag, şeful AJFP Gorj.

Obligat să achite 908.000 lei
Unui alt contribuabil care desfăşura activitate de fabricare a uşilor şi ferestrelor de metal i-au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 908.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi taxă pe valoarea adăugată. Acestea au rezultat ca urmare a: înregistrării în evidenţa contabilă a unor facturi de aprovizionare care nu atestă operaţiuni reale; neînregistrării pe venituri a ieşirilor de mijloace de transport scăzute din gestiune; neînregistrării în totalitate a veniturilor obţinute; neadmiterii la deducere a cheltuielilor înregistrate în evidenţa contabilă pe bază de documente emise de contribuabili inactivi; neînregistrării în evidenţa contabilă a aprovizionărilor efectuate din Bulgaria, respectiv estimării veniturilor de către echipa de inspecţie fiscală. Actul de control a fost înaintat organelor de urmărire penală, în vederea constatării existenţei/inexistenţei condiţiilor constitutive ale infracţiunii pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul estimat fiind în sumă de 785.665 lei.

Amenzi contravenţionale în sumă totală de 12.500 lei
La un alt agent economic care are ca obiect de activitate lucrări speciale de construcţii, au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 694.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi taxă pe valoarea adăugată. Acestea au rezultat ca urmare a: înregistrării, de către contribuabil, în mod eronat pe cheltuieli a contravalorii avansului aferent unui contract de leasing; declarării eronate a impozitului pe profit; neadmiterii la deducere a cheltuielilor înregistrate în evidenţa contabilă şi care nu au la bază un document justificativ; neadmiterii la deducere a cheltuielilor cu piese de schimb înregistrate în evidenţa contabilă şi pentru care societatea nu a putut justifica necesitatea aprovizionării şi implicit consumul acestora; neacceptării la deducere a cheltuielilor cu mărfurile constatate lipsă din gestiune. Totodată, au fost aplicate societăţii amenzi contravenţionale în sumă totală de 12.500 lei, pentru nedepunerea situaţiilor financiare, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991; pentru neîntocmirea tuturor documentelor justificative şi contabile, potrivit Legii contabilităţii nr. 82/1991; pentru nedeclararea în totalitate a impozitului pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală; pentru nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală. De asemenea, a fost întocmită Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii pentru suma de 329.000 lei.

Urmărit penal pentru evaziune
La un contribuabil, care desfăşoară activitate de colectare a deşeurilor nepericuloase, au fost stabilite obligaţii fiscale suplimentare de plată la bugetul general consolidat al statului în sumă totală de 652.000 lei, reprezentând impozit pe profit şi taxă pe valoarea adăugată, ca urmare a neacceptării la deducere a cheltuielilor cu marfa (deşeuri), marfă aprovizionată în baza unor documente ce nu îndeplinesc condiţia de document justificativ.
De asemenea, organele de inspecţie fiscală au diminuat pierderea fiscală înregistrată de societate cu suma de 13.000 lei. A fost întocmită Decizia de instituire a măsurilor asigurătorii pentru suma de 649.000 lei. Actul de control a fost înaintat organelor de urmărire penală, în vederea constatării existenţei/inexistenţei condiţiilor constitutive ale infracţiunii prevăzute la art. 9, alin (1), lit. c) din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, prejudiciul estimat fiind în sumă de 554.000 lei.
Andrada Bărăitaru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here