Consemnări de Festival – Lansări de cărți și conferință publică

468

În prima zi a Festivalului ,,6 Continente,, organizat de Clubul Rotary la Tg-Jiu, respectiv pe data de 01.10.2016, în sala de conferinţe a Bibliotecii Judeţene „Christian Tell” din Târgu-Jiu, în prezenţa unei numeroase asistenţe, a avut loc un eveniment cultural deosebit prin lansarea a două cărți. Este vorba despre cartea „Conacele motrişorenilor – album” autor Victor Troacă şi „Biserici – monumente istorice din Gorj, cu pictură murală exterioară”, autori: dr. Vasile Marinoiu şi arhitect Iulian Cămui.
Deschiderea evenimentului a fost realizată de către doamna dr. Olimpia Bratu, directorul bibliotecii, care anunţă şi prezenţa persoanelor invitate: doamna Doina Iovănel Spineanu, membră a Uniunii Scriitorilor din România şi reprezentanta Festivalului ,,6 Continente,, pentru România; profesor dr. Ion Mocioi; autorii celor două cărţi, oameni de artă şi cultură gorjeni.
Domnul prof. dr. Ion Mocioi, în alocuţiunea sa, face o interesantă şi documentată expunere pe tema „conacelor”:
„Prezentăm cartea-album «Conacele motrişorenilor» a domnului Victor Troacă, apărută la Editura Măiastra (2016), care şi-a propus «să reflecte traiul, obiceiurile şi munca de zi cu zi a localnicilor» din Motru Sec (Motru Mic) şi împrejurimi, habitate din nord-vestul Gorjului, din arealul montan al comunei Padeş, dintre Piatra Cloşani şi Piatra lui Stan. Autorul cărţii s-a născut, a copilărit şi se întoarce frecvent în această zonă, pe care o cunoaşte foarte bine. Mărturiseşte că este o datorie a sa, «de a imortaliza pentru viitorime acest univers secular al gospodăriilor montane temporare». Albumul completează o altă carte a autorului, intitulată «Motru Sec. Studiu istoric şi etnografic» (2007). Arealul conacelor motrişorenilor face parte din actualul Parc Naţional Domogled-Valea Cernei, care are nevoie de protejare şi conservare a patrimoniului său etnografic (…)”.
Într-o ordine aleatorie iau cuvântul autorii: Domnul Victor Troacă: „Am decis să înmănunchez în această lucrare o selecţie de fotografii din arhiva personală realizate în decursul ultimilor 15 ani, cu conacele motrişorenilor din locurile lor de muncă, împreună cu alte imagini care sunt în măsură să reflecte traiul, obiceiurile şi munca de zi cu zi a localnicilor”.
Cu emoţie vizibilă mulţumeşte participanţilor la această manifestare, oameni ai locului – motrișoreni – veniţi tocmai de pe meleagurile evidenţiate în carte, rudelor, oamenilor de cultură prezenţi.
Domnul dr. Vasile Marinoiu coautorul cărţii „Biserica – monumente istorice din Gorj, cu pictură murală exterioară”, prezintă cartea sa ca fiind rezultatul unei strădanii a 30 de ani, timp materializat în carte, prin text şi fotografii inedite. În comentariul său juristul Florian Văideianu se referă la volumul ,,Conacele motrișorenilor,, și spune că „Aşa după cum afirma Calistrat Hogaş în «Pe drumuri de munte» şi anume: «Orice călătorie, afară de cea pe jos, e după mine o călătorie pe picioare străine», aşa şi distinsul autor Victor Troacă reuşeşte să adune în Albumul său personal (timp de 15 ani), o sumedenie de fotografii care ilustrează atât construcţiile diferitelor conace, proprietarii acestora, precum şi activităţile lor.
Sunt surprinse în imagini de o deosebită realizare artistică peisaje mirifice oferite de o natură generoasă cu locurile montane ale motrişorenilor. Autorul explică termenul „conac”, acesta nefiind unul boieresc, aşa cum s-ar crede, ci unul ţărănesc, specific omului simplu, crescător de animale.
Scopul lucrării de faţă este, după afirmaţia autorului, acela ca aceste conace să fie menţionate într-o lucrare, ele degradându-se cu timpul, sau dispărând, pur şi simplu.
«Prea puţini tineri se mai îngrijesc de întreţinerea lor» (am încheiat citatul).
Lucrarea are în vedere arealul cuprins între Piatra Cloşanilor şi Piatra lui Stan, zonă situată în NV judeţului Gorj şi parţial în Mehedinţi. Autorul imortalizează aceste locuri mirifice mânat de frumoasele amintiri ale copilăriei sale, cât şi a originii, unde au trăit părinţii, cât şi strămoşii săi.
Lucrarea este structurată în două părţi:
1. informaţii despre areal, sat, locurile de muncă
2. Parcul Naţional Domogled.
Pot afirma fără tăgadă că această carte are un caracter documentar, imortalizând prin text şi imagine atât preocupările, cât şi nostalgia bătrânilor care nu mai pot urca la conace, cât şi transmiterea de informaţii tineretului, despre ce a existat cândva.
Felicit autorul şi apreciez strădania sa”.
Urmează medicul Doru V. Fometescu, cunoscut poet şi om de o înaltă cultură, care afirmă că: „Volumul «Conacele motrişorenilor» a domnului dr. Victor Troacă, în contextul crizei culturii actuale, devine un bun de patrimoniu spiritual. Cartea-album, cu imagini emoţionante despre nişte «altare», cu vetre celestine la poale de munţi, acele conace seculare şi acareturi aflate în destrămare, sigur va reînvia prin puterea imaginaţiei şi forţei sufleteşti, cândva, renaşterea acelor plaiuri cu oameni hărăziţi frumosului şi neuitării, alte forme de evoluţie şi continuitate umană românească”.
Profesorul Ion Elena, om al locului, născut la Padeş, cunoscător al obiceiurilor din aceste mirifice zone, vorbeşte asistenţei şi de alte locuri pline de legendă, despre oameni adevăraţi – sohodolenii – coborâtori din milenara istorie a acestor zone montane.
Doamna Doina Iovănel Spineanu îşi aminteşte cu emoţie – în cuvântul său – despre prima sa scriere literară, din copilărie, care se referea chiar la unul din conacele familiei sale. Emoţia, ce se desprinde din glasul cunoscutei scriitoare, dovedeşte importanţa şi sensibilitatea cărţii „Conacele motrişorenilor”, cât şi premoniţia pe care a avut-o autorul ei, fiind o carte de suflet pentru oameni.
Manifestările au continuat la Muzeul de artă din Parc, unde, domnul prof. dr. Ion Mocioi, a conferenţiat pe tema „Universalitatea lui Brâncuşi”. Pe parcursul a 40 de minute, cât a durat expunerea eruditului profesor, asistenţa a acordat o deosebită atenţie acesteia. Vocea calmă, elocinţa, laborioasa documentare despre marele sculptor gorjean au ţinut trează atenţia elevatei asistenţe. Cele două manifestări au fost organizate de Clubul Rotary Tg-Jiu în parteneriat cu Asociaţia Cercetătorilor şi Autorilor de Carte Gorjeni.
A consemnat, Florian Văideanu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here