Concursul pentru ocuparea funcțiilor de directori din școli: Unde se va desfășura proba scrisă

538

Peste 200 de candidați din județul nostru vor susține vineri, 15 octombrie, proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea celor peste 150 de funcții de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Gorj. Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, Ionuț Catrina, proba scrisă se va desfășura la centrul special de concurs organizat la Școala Gimnazială ,,Voievod Litovoi” din municipiul Târgu-Jiu.

Conform Metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, proba scrisă va consta în rezolvarea de către candidați, în maximum 120 de minute, a unui test standardizat cu 50 de itemi, cu un singur răspuns corect, prin care se evaluează capacități și competențe relevante pentru activitatea de management educațional: capacități cognitive; competențe de management și leadership. Potrivit unei proceduri trimisă de Ministerul Educației inspectoratelor școlare, proba scrisă va începe la ora 10.00, iar accesul candidaților în săli se va face în intervalul orar 9.00-9.30. Candidaților, responsabililor de sală și supraveghetorilor le este interzis accesul în sală cu genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, notițe sau alte materiale documentare, mijloace electronice, telefoane mobile sau alte mijloace de comunicare la distanță. Se interzice candidaților să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită sau să schimbe între ei ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Încălcarea prevederilor anterioare va fi considerată tentativă de fraudă sau fraudă. Pedeapsa pentru tentativă de fraudă sau frauda este eliminarea candidatului din concurs și pierderea dreptului acestuia de a ocupa o funcție de conducere, îndrumare și control învățământul preuniversitar, pentru o perioadă egală cu aceea a două mandate (8 ani). Candidații vor utiliza doar pix de culoare albastră sau neagră, care nu se șterge. După finalizarea rezolvării testul standardizat, dar nu mai târziu de 120 de minute, fiecare candidat predă foaia de concurs și ciorna responsabilului de sală pe baza unui borderou tipizat. După ce se semnează în borderoul de predare-primire, candidatul rămâne în sală în vederea participării la etapa de evaluare a testului. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit de unul dintre supraveghetori până la înapoierea în sala de examen. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit. Candidatul care se retrage din propria inițiativă poate solicita anularea testului, pe baza unei declarații, predă testul și părăsește sala după cel puțin o oră de la deschidere a plicului cu subiecte. În acest caz, testul grilă nu este evaluat, iar candidatul respectiv este considerat retras. Fiecare item corect rezolvat se notează cu două puncte. Nota se obține prin împărțirea la 10 a sumei punctajelor obținute. Nu se admit diferențe de notare între membrii comisiei de evaluare a probei scrise. Evaluarea testului standardizat se face în prezența candidatului și a observatorilor. Notele obținute la proba scrisă se pot contesta în termen de 48 de ore de la afișarea rezultatelor. Rezultatele finale ale probei scrise vor fi afișate pe 20 octombrie. Candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 la proba scrisă.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here