Concurs pentru un post de director executiv în cadrul CJ Gorj

395

Consiliul Județean (Consiliul Judeţean) Gorj organizează concurs de promovare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de conducere vacante, de director executiv la Direcţia Tehnică, Investiții, Infrastructură Drumuri Publice și Transport Public Județean.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice de conducere vacante, de director executiv la Direcţia Tehnică, Investiții, Infrastructură Drumuri Publice și Transport Public Județean sunt: să fie absolvenţi de studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental: domeniul fundamental: științe inginerești, domeniul de licență: inginerie civilă, specializarea: căi ferate, drumuri și poduri; să fie absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice minimum 7 ani; să nu aibă în cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile legii.

Calendarul concursului de angajare
Concursul organizat de către Consiliul Judeţean Gorj se va desfăşura conform calendarului următor: 28 august 2018: termenul limită pentru depunerea dosarelor; 10 septembrie 2018, ora 10.30: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 143, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Consiliului Judeţean Gorj, din Municipiul Târgu-Jiu, str. Victoriei, nr. 2-4, et. 2, camera 236, telefon 0372.531.236, e-mail: e-mail: cristina.sendroiu@cjgorj.ro.
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here