Concurs pentru funcţia de şef serviciu la APM Gorj

273

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu – Serviciul Avize, Acorduri, Autorizaţii din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului (APM) Gorj. Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 66 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental de ierarhizare ştiinţe inginereşti sau în ramurile de ştiinţă chimie şi inginerie chimică/ fizică/ ştiinţele pământului şi atmosferei; studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum doi ani; să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I; să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată.
Proba scrisă a concursului a fost programată pentru ziua de 30 iunie, ora 10.00, urmând ca data și ora interviului să le fie comunicate ulterior candidaţilor.
Dosarul de înscriere la concurs se depune la sediul unităţii ANFP din Bucureşti în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului și trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute la art. 143 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, modificată şi completată de HG nr. 1173/2008.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here