Concurs la Bucureşti pentru un post de conducere la Casa de Pensii Gorj

634

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP) organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor publice de conducere vacante de director executiv adjunct – Direcţia Economică, Evidenţă Contribuabili din cadrul Caselor Judeţene de Pensii Brăila, Dolj, Gorj, director executiv adjunct – Direcţia Evidenţă Contribuabili din cadrul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti si director executiv adjunct – Direcţia Stabiliri şi Plăţi Prestaţii din cadrul Caselor Judeţene de Pensii Sibiu, Satu Mare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare. Pentru ocuparea postului de director adjunct în cadrul Direcţiei Economice, Evidenţei Contribuabililor din cadrul CJP Gorj, condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă; studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, în condiţiile legii; deţinerea certificatului de atestare a cunoştinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de Conturi, conform art. 19 lit. b2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare; vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 3 ani.
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 12 aprilie 2017, ora 10.00: proba scrisă; data şi ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP din Bucureşti, în termen de 20 zile, şi trebuie să conţină: copia actului de identitate; formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la HG nr. 611/2008, modificată; copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări; copia carnetului de muncă sau adeverinţă care arată vechimea în muncă şi, după caz, în specialitate; cazierul judiciar (poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere); adeverinţă care să dovedească starea de sănătate corespunzătoare; declaraţia pe propria răspundere/adeverinţă care atestă că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here