Concurs de creație literară și comunicări pentru elevi și profesori

373

Elevii de gimnaziu și liceu, dar și profesorii lor sunt invitați să participe la cea de-a XIV-a ediție a Concursului național de creație literară ”Ars Nova”, organizat de Liceul de Arte ”Hariclea Darclee” Brăila.

Scopul concursului este stimularea și valorificarea potențialului imaginativ și creator al elevilor în domeniul prozei, poeziei și al eseului ca modalități de exprimare originală a sinelui și realizarea unui dialog între cadrele didactice participante la secțiunea metodico-științifică vizând optimizarea demersului instructiv-educativ. Concursul se desfășoară pe două secțiuni: secțiunea de creație literară și secțiunea de comunicări metodico-științifice. Secțiunea ”Creație literară” are patru subsecțiuni: Subsecțiunea I, cu tema ”Legendele copilăriei”, destinată elevilor din clasele V-VI (10-12 ani); Subsecțiunea a II-a, cu tema ”Legenda unor gânduri răzlețe”, destinată elevilor din clasele VII-VIII (12-14 ani), Subsecțiunea a III-a, cu tema ”Mitologii subiective”, rezervată elevilor din clasele IX-X (15 – 17 ani), și Subsecțiunea a IV-a, cu tema ”Între catabază și anabază”, rezervată elevilor din clasele XI-XII (17-19 ani). Secțiunea ”Comunicări metodico-științifice” este rezervată profesorilor și are ca temă ”Modele trandisciplinare de abordare a textului literar”. Participanții pot trimite, la alegere, pentru secțiunea ”Creație literară”, cinci poezii sau două texte de proză scurtă (2-4 pagini fiecare). Pentru secțiunea ”Comunicări metodico-științifice se vor trimite referate de minimum cinci pagini. Participanții au posibilitatea de a intra în concurs cu unul sau toate tipurile de creații indicate. Profesorii pot coordona lucrările a maximum trei elevi. În evaluarea lucrărilor se va ține seama de: respectarea temelor propuse, a normelor limbii române literare și a limitelor de spațiu indicate, valorificarea calităților particulare ale limbajului artistic (expresivitate, sugestie, ambiguitate, reflexivitate, eufonie), originalitatea mesajului artistic transmis, respectarea unor criterii de compoziție și de structură în realizarea discursului literar, sensibilitatea și puterea de transmitere a mesajului.

12 decembrie, data limită de trimitere a lucrărilor
Textele vor fi trimise doar prin poștă electronică, după cum urmează: pe adresa de e-mail arsnova.concurs@yahoo.com – toate lucrările înscrise în concurs în cadrul secțiunii de creație; pe adresa de e-mail arsnova.comunicari@yahoo.com – toate lucrările înscrise în cadrul secțiunii de comunicări metodico-științifice. Fiecare participant va atașa lucrărilor trimise și formularul de înscriere la concurs. Data limită de transmitere a lucrărilor este 12 decembrie. Jurizarea se va desfășura în perioada 12 – 21 decembrie, urmând ca festivitatea de premiere să se desfășoare în cursul zilei de 22 decembrie.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here