Clubul Rotary Târgu-Jiu continuă Proiectul „Bursele de Excelenţă Rotary”

704

Dacă anul trecut, Clubul Rotary Târgu-Jiu a acordat trei burse de excelență ce au fost câştigate de elevii Marian Cioplean, Ioan Popescu și Raluca Roşca, anul acesta vor fi acordate tot acelaşi număr de burse de excelenţă, fiecare în valoare de 1000 de euro.

Bursele de excelență acordate urmăresc identificarea, susţinerea, dezvoltarea şi promovarea talentelor, elevi sau studenți, cetățeni români. Pentru Bursa Excelenţă Rotary se pot înscrie elevii, studenții sau masteranzii care urmează cursurile la învățământul de zi în școlile/liceele/Universitățile din Județul Gorj și care îndeplinesc următoarele condiții: au domiciliul în județul Gorj; sunt integraliști, adică nu au obligații profesionale nerezolvate din anii anteriori de curs; s-au remarcat într-un domeniu de activitate profesională și socială, sau/și au media generală a anilor de studiu peste 9,50; nu au niciun grad de rudenie cu membrii Clubului Rotary din Târgu-Jiu. Bursele se vor acorda prin concurs, în baza unui contract semnat între beneficiarul bursei și Clubul Rotary din Târgu-Jiu. Înscrierile pentru acest concurs se vor realiza prin transmiterea unui set de documente în intervalul 1 martie – 19 aprilie 2019 către Clubul Rotary din Târgu-Jiu pe adresa: ssghimisi@gmail.com. Setul de documente va cuprinde: curriculum vitae în format european, care să precizeze în mod obligatoriu datele complete de contact ale solicitantului bursei, istoricul formării acestuia, precum și activitățile și rezultatele semnificative (premii obținute, situația școlară, materiale publicate, stagii de pregătire, burse anterioare etc.); copia actului de identitate; copii ale diplomelor obţinute şi a actelor de studii care să ateste performanţele aplicantului (pentru conformitate, candidații acceptați la concurs vor aduce documentele originale); dovadă care să ateste implicarea în activități sociale, de voluntariat sau autoevaluarea aportului adus dezvoltării activităţii școlare, studenţeşti; un eseu de maxim 4 pagini A4, în limba română privind motivația candidatului de a participa la acest concurs și de a-l câștiga; scrisori de recomandare de la cadrele didactice care îl cunosc (minim două); dovezi ale situației materiale din familie (documente din care să rezulte media venitului net/membru de familie). Evaluarea candidaților în privința acordării Bursei de Excelenţă Rotary se va face de către Comisia de Acordare a Bursei de Excelenţă Rotary și se va desfășura în două etape; Etapa preliminară – în care se va analiza fiecare candidatură în parte și se vor acorda punctaje candidaților, rezultând astfel o ierarhizare a acestora; Etapa finală – în care primii șase candidați, în funcție de punctajul obținut, își vor susține eseul, precum și un interviu în fața Comisiei. Mai multe informații privind desfășurarea acestui Concurs se găsesc pe site-ul clubului http://www.rotarytargujiu.ro/.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here