CJ Gorj a aprobat rectificarea bugetară

314

Consiliul Județean (CJ) Gorj a aprobat, în cadrul ședinței din data de 28 iulie 2016, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu general al Județului Gorj pe anul 2016. La partea de venituri, bugetul se majorează cu suma de 5.243,47 mii lei, programul actualizat fiind în sumă de 298.309,72 mii lei, iar la partea de cheltuieli se majorează cu suma de 5.243,47 mii lei, programul actualizat fiind în sumă de 299.932,59 mii lei.

Bugetul local pe anul 2016 a fost rectificat la ședința din 28 iulie. La partea de venituri s-a majorat cu suma de 5.025,47 mii lei, astfel:- cu suma de 472, 47 mii lei se diminuează veniturile secțiunii de funcționare, defalcată pe următorii indicatori de venituri: – la sursa de venituri cod 37.02.01 „Donații și sponsorizări” – se majorează cu suma de 25,47 mii lei, fonduri încasate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj în cuantum de 15,47 mii lei, reprezentând donaţii primite în baza convenţiei de colaborare nr. 9666/09.04.2015, încheiată cu Asociaţia Rumanesch Kanner an der Nout, respectiv de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Gorj, în cuantum de 10 mii lei, în baza contractului de sponsorizare nr. 4/04.07.2016, încheiat cu S.C. CRH CIMENT (ROMÂNIA)S.A.; – la sursa de venituri cod 37.02.03 “Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local” se înscriu cu semnul minus sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, respectiv se majorează cu suma de 5.497,94 mii lei; – la sursa de venituri cod 42.02.28 “Subvenții primite din Fondul de Intervenție” – se majorează cu suma de 5.000 mii lei, repartizată de la bugetul de stat prin H.G. nr. 468/2016 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, pentru unități administrativ-teritoriale afectate de calamități naturale produse de inundații,- cu suma de 5.497,94 mii lei se majorează veniturile secțiunii de dezvoltare, la sursa de venituri cod 37.02.04 “Vărsăminte din secțiunea de funcționare”, pentru asigurarea finanțării cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.
La partea de cheltuieli, bugetul pe 2016 s-a majorat cu suma de 5.025,47 mii lei, astfel: cu suma de 472,47 mii lei se diminuează cheltuielile secțiunii de funcționare; – cu suma de 5.497,97 mii lei se majorează cheltuielile secțiunii de dezvoltare.

Mai mulți bani pentru asistența socială
La capitoulul “Asigurări și asistență socială”, bugetul s-a majorat cu suma de 135,01 mii lei, astfel: – cheltuielile secţiunii de funcţionare, la titlul “bunuri şi servicii”, se suplimentează cu suma de 15,47 mii lei, înacastă de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Gorj, în baza convenţiei de colaborare menţionată la partea de venituri, având ca scop îmbunătăţirea şi dezvoltarea activităţilor în domeniul protecţiei copilului, derulate în vederea evitării separării copilului de părinţii săi; – cheltuielile secțiunii de dezvoltare se suplimentează cu suma de 119,54 mii lei, la titlul “proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, disponibilizându-se creditele bugetare ce nu mai sunt necesare, în urma finalizării proiectului “Reabilitarea, Modernizarea, Dotarea Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Tg-Cărbunești”, în sumă de 11,06 mii lei, iar la titlul “active nefinanciare, majorându-se cu suma de 130,60 mii lei, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, solicitând modificarea listelor de investiții în vederea introducerii următoarelor cheltuieli strict necesare privind efectuarea unor lucrări (Reabilitarea, reamenajarea grupurilor sociale la Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Nevoi Speciale Tg-Jiu – Casa de tip Familial Răchiți și Casa de Tip Familial Scoarța, Împrejmuire la Complexul de Îngrijire și Asistență Dobrița, Racord electric pentru creștere spor putere la CSCCD Târgu-Cărbunești – proiect tehnic, taxe și autorizații), precum și pentru achiziționarea unor produse IT (26 bucăți sistem de operare 32/64 bits, 26 bucăți pachet Office 2016 32/64 bits, 26 bucăți program antivirus licențiat Internet Security 2016).
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here