Cinci posturi de asistent medical, vacante la Spitalul Orășenesc Novaci

561

Spitalul Orăşenesc Novaci, judeţul Gorj, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție vacante, de: asistent medical şef Secţia Medicină Internă; asistent medical Secţia Medicină Internă; asistent medical debutant Cabinet Ambulatoriu Integrat Medicină Internă; asistent medical principal Compartiment RMFB; asistent medical debutant Compartiment RMFB.

Pe lângă îndeplinirea condițiilpr generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare, candidații trebuie să îndeplinească și condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale, respectiv: pentru postul de asistent medical – şef secţie, Secţia Medicină Internă: a) diplomă de licenţă în domeniul medical; b) certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România; c) minimum 3 ani vechime în funcţia de asistent medical sau diplomă de absolvire a învăţământului superior de scurtă durată în domeniul medical sau diplomă de şcoală sanitară postliceală; sunt asistenţi medicali principali; certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România: minimum 5 ani vechime în funcţia de asistent medical; pentru postul de asistent medical principal Compartiment RMFB: diplomă dc licenţă în specialitate diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare/diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durată de 5 ani sau echivalare de studii; examen pentru obţinerea gradului de principal; certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România; minimum 5 ani vechime ca asistent medical; pentru postul de asistent medical Secţia Medicină Internă: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani în specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 7971997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare/diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durată de 5 ani sau echivalare de studii; certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România; minimum 6 luni vechime in specialitate; postul de asistent medical debutant Cabinet ambulatoriu Integrat Medicină Internă şi postul de asistent medical debutant Compartiment RMFB: diplomă de licenţă în specialitate/diplomă de absolvire a învăţământului superior de 3 ani in specialitate/diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenţilor liceelor sanitare, promoţiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare/diplomă de absolvire a liceului sanitar cu durată de 5 ani sau echivalare de studii; certificat de membru cu avizul anual al O.A.M.G.M.A.M. din România sau, după caz, adeverinţă eliberată de O.A.M.G.M.A.M. din România din care să rezulte că poate exercita profesia de asistent medical la data concursului; vechime nu este cazul.

4 ianuarie, termen limită pentru înscriere
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 04 ianaurie 2019, ora 14.00: data limită pentru depunerea dosarelor; 15 ianuarie 2019, ora 09.00: proba scrisă; 21 ianuarie 2019, ora 09.00: proba interviu.
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține mai multe documente.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Spitalului Orăşenesc Novaci, Str. Gruiului nr. 1, Judeţul Gorj, telefon 0253/466.482, interior 112.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here