CCD Gorj caută formatori

181

Casa Corpului Didactic (CCD) Gorj a anunțat că luna viitoare va demara procesul de selecție a formatorilor pentru Oferta programelor de formare destinată cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017.

La procesul de selecție pot participa cadrele didactice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: studii universitare cu diplomă de licență și/sau master, cel puțin gradul didactic II în învățământ/titlul științific de doctor în disciplina predată, deține competențe în domeniul tematic al programului de formare, deține un certificat de Formator recunoscut de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice (obligatoriu), are vechime în învățământ de minimum 6 ani, să posede calități de comunicare interpersonală, să posede cunoștințe pentru nivelul mediu de operare PC (procesare text, calcul tabelar, internet), să aibă spirit creativ. Persoanele interesate își pot depune dosarul de înscriere la secretariatul CCD Gorj, în perioada 16 – 30 august. Dosarul respectiv trebuie să conțină mai multe documente: CV-ul în format Europass, cu indicarea funcției pentru care candidează, datat și semnat de titular pe fiecare pagină, diplomă de licență, certificat de formator, certificat ultimul grad didactic, CI/BI, certificat de căsătorie (dacă este cazul) și portofoliul personal care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor de selecție (documente relevante în domeniul tematic al programului de formare. Curiculumul programului va fi transmis și electronic pe adresa ccdgorj@hotmail.com. ”Propunerile de programe vor fi elaborate respectând prevederile Legii educaţiei nr. 1/2011, OMEN nr. 5561/7.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, OMEN nr. 5554/7.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic și se vor încadra în următoarele domenii educaționale: Didactica specialității, Management educațional/instituțional, Management de proiect, TIC și utilizarea calculatorului, Tehnici documentare în CDI, Educație pentru drepturile omului, Educație pentru dezvoltare durabilă, Educație pentru egalitate de șanse, Educație antreprenorială, Educație interculturală, Educație anticorupție, Educație pentru egalitate de gen, Educație pentru noile mass-media audiovizuale, Programe destinate educației adulților (părinți, tineri, rromi din zonele defavorizate și altor grupuri țintă din comunitatea locală), Programe de formare destinate personalului didactic auxiliar (secretari, bibliotecari, laboranți, contabili, etc.)”, se precizează într-o adresă a CCD Gorj.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here