Casa de Sănătate a finalizat negocierea noilor contracte cost-volum-rezultat pentru tratamentele fără interferon

1151

Negocierile Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate cu deţinătorii de autorizaţii de punere pe piaţă a tratamentelor fără interferon în vederea încheierii unor noi contracte cost-volum-rezultat pe aria terapeutică hepatită cronică virală C s-au finalizat cu succes, a anunţat, vineri, CNAS printr-un comunicat de presă.

În zilele următoare, cei trei deţinători de autorizaţii de punere pe piaţă cu care s-au purtat negocierile vor depune documentaţia necesară pentru încheierea propriu-zisă a contractelor.

CNAS susţine că în etapa viitoare vor fi disponibile trei scheme de tratament care vor putea oferi o soluţie personalizată pentru fiecare pacient. Schema de tratament adecvată şi durata – între 8 şi 24 săptămâni – vor fi decise de medicul curant în funcţie de starea clinică şi particularităţile fiecărei persoane în parte, precizează CNAS. „Noile contracte cost-volum-rezultat vor însemna o schimbare calitativă majoră în tratamentul fără interferon al hepatitei virale C. Aş menţiona că, deşi negocierile pentru aceste contracte au fost mai complicate, derulându-se pentru prima oară cu mai mulţi deţinători de autorizaţii de punere pe piaţă, am reuşit să le finalizăm cu condiţii mai avantajoase pentru CNAS şi într-un timp mult mai scurt decât în precedentele etape de tratament”, a transmis preşedintele CNAS, Răzvan Vulcănescu, într-un comunicat de presă.

13.000 de pacienţi, eligibili
Noua etapă de tratament fără interferon pentru hepatita cronică virală C va ţinti un număr de 13.000 pacienţi eligibili, dintre care 12.100 cu fibroză F1, F2, F3 şi F4 (ciroză compensată), 750 pacienţi cu fibroză F4 şi ciroză decompensată, 100 cu insuficienţă renală cronică aflaţi în dializă, indiferent de gradul de fibroză, 50 cu transplant hepatic şi de alte organe solide, indiferent de gradul de fibroză.

CNAS precizează că, odată cu creşterea numărului de pacienţi eligibili faţă de precedentele etape de tratament fără interferon, vor fi desemnate şi două noi centre, Piteşti şi Bacău, în care se vor putea iniţia şi monitoriza aceste tratamente de medici cu experienţă în domeniu. Astfel, numărul total al acestor centre va ajunge la 13. Totodată, CNAS a iniţiat şi demersurile necesare pentru includerea condiţionată a noilor tratamente fără interferon în lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală (HG720/2008 cu modificările şi completările ulterioare). Urmează ca noile contracte cost-volum-rezultat să înceapă să se deruleze efectiv de la începutul lunii următoare includerii noilor tratamente în lista menţionată (cel mai târziu 1 octombrie).
M.S.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here