Cartea…şi «Lecţia» de viaţă! – Cartea Domnului Dan Ilie MOREGA reprezintă un vector definitoriu al vieţii domniei sale! – ,,Tot timpul, cred că am avut încredere în oameni, nu în cei care încearcă să arunce cu noroi în toate direcţiile pentru a se face ei remarcaţi”!

573

Mi-a fost dăruită această carte, ca un semn de preţuire şi ca o dovadă că preţul vieţii noastre numai Bunul Dumnezeu îl ştie cu adevărat, mai ales că exigenţa şi spiritul critic al acestui om care se respectă pe sine, respectându-i pe alţii, pur şi simplu explodează uneori cu un curaj debordant, când spune: ,,Tot timpul, cred că am avut încredere în oameni, nu în cei care încearcă să arunce cu noroi în toate direcţiile pentru a se face ei remarcaţi. Cei care au drept misiune să dezbine comunităţile de oameni în favoarea unor grupuri de interese, prezintă minciuna drept adevăr, ipocrizia ca sinceritate, şi îşi ascund dispreţul printr-o falsă apropiere faţă de oameni şi faţă de nevoile lor. În realitate, nu fac decât să se preocupe doar de propriile interese meschine şi egoiste. Se ia omul după fapte, precum pomul după roade”! E un text care îndeamnă la o meditaţie atentă şi la o reflecţie profundă, pentru că o carte bună te lasă întotdeauna ca să-ți alegi singur o parte din gânduri, pentru a-ţi desluşi sinele, iar tot ceea ce poate fi învățat în lumea aceasta este scris în cărțile bune, fiindcă, în ultimă instanţă, tot ceea ce suntem noi ca persoane private sau ca persoane publice, se datorează în mare parte cărților pe care le citim şi ni le asumăm prin fapte!

,,Am muncit mult pentru cooperaţie la Gorj! Mă bucur că am reuşit şi am adus-o pe locul întâi pe ţară”!
Iar faptele domnului Academician, Prof. univ. dr. Dan Ilie Morega sunt prezente în relaţiile cu oamenii, pentru că numai domnia sa o poate spune cu o limpezime şi cu o sinceritate care înlătură orice îndoială speculativă: ,,O mai mare satisfacţie nu există pentru mine, ca atunci când venea omul la mine şi îmi spunea că vrea să facă o întreprindere sau o asociaţie cu scop lucrativ, că aşa se chemau atunci! Mă întrebau: «Îmi spuneţi şi mie cum se face?!…Şi cum vedeţi dumneavoastră că ar trebui să fac pe viitor?!». Eu îi îndrumam corespunzător, pentru că ştiam cum se face asta din practică, nu din teorie! Am muncit mult pentru cooperaţie la Gorj! Mă bucur că am reuşit şi am adus-o pe locul întâi pe ţară, dar îmi parte rău că acei care au venit după mine au distrus-o, iar oamenii şi copiii lor acum nu mai au unde să se angajeze”! Asemenea cuvinte în viaţa şi în sufletul unui om ca domnul Dan-Ilie Morega sună ca o profesiune de credinţă a faptului că oamenii educați care muncesc mult şi scriu cărţi trebuie să țină cont în mod constant de faptul că legătura cu oamenii şi mai ales ajutorarea oamenilor pe care îi conduc sunt părţi ale algoritmului fiinţei umane şi al unui suflet nobil, fiindcă literatura este un lucru, iar viața este altul! Fără nici o îndoială că o carte ca aceasta nu are greutate decât dacă-i sacrificăm viaţa noastră şi ea ar trebui să reprezinte mai mult decât o autobiografie, deoarece este o carte de dezvoltare personală pentru toți cei care au dificultăți în relația cu sinele sau cu percepţia unei anumite conştiinţe de sine! Am putea spune că fiecare pagină lecturată e o fărâmă care face parte din marele discurs al lumii, care este zămislit la rândul său, din milioane de alte pagini de cărţi istorice, filosofice, ştiinţifice, artistice, tehnice sau social-economice, pentru că nu putem accede la marea cultură a lumii decât cu o carte în mână despre viaţa unui om care a scris cărţi de referinţă. Prin mijlocirea acestor cărţi strângem în jurul nostru lucrurile, locurile, oamenii şi vremurile care au fost, care sunt şi care vor mai veni după noi! O carte ca aceasta, parcă te îndepărtează de ispitele vieţii, iar cărţile de acest fel ne pun de acord cu noi înşine, fiindcă ne îndrumă să privim înainte, luând aminte la ceea ce a fost cândva o viaţă trăită cu demnitate! Referindu-se la viaţa de parlamentar, Domnul Morega o spune tranşant: ,,În Parlament, m-am preocupat, îndeosebi, de legile pentru care m-am angajat faţă de alegătorii din Colegiul I al judeţului nostru, la Camera Deputaţilor şi pe care, în mare parte, le-am rezolvat. Excepţia a constituit-o proiectul de lege privind acordarea unor pensii sociale celor din zonele necooperativizate care au peste 70 de ani, proiect de lege care a fost respins de patru ori de PSD şi de PDL”, iar, cuvintele domniei sale, având acoperire în fapte, demonstrează că atunci când trecem şi prin momente înşelătoare, Dumnezeu ne ajută să ne exprimăm iubirea ca şi atunci când ne îndrăgostim şi ne sunt dascăli fideli şi exigenţi oamenii de bine, oamenii cu suflet mare, dar mai ales atunci când ne propunem să evoluăm în planul Creaţiei.

,,Mi-am petrecut o mare parte din timp pe drumuri pentru a rezolva problemele ridicate de către primari şi de către consiliile locale”!
În esenţă, tot ceea ce e omenesc se găseşte în cărţile valoroase, iar cartea «O VIAŢĂ ÎN SLUJBA GORJENILOR», ne dovedeşte că nu doar înţelepţii care au lăsat mărturii scrise reprezintă nişte «drumeţi» care au străbătut înaintea noastră căile suferinţelor şi ne întind o mână de ajutor, chemându-ne lângă dânşii, atunci când ne simţim în restrişte, dar oamenii de acţiune, oamenii faptelor bune pe care le iubeşte Dumnezeu sunt o chintesenţă a bunătăţii de care trebuie să dăm dovadă cu prisosinţă în această periadă a Postului Mare! În multe privinţe, poate fi socotită o onoare să scrii cărţi, dar poate fi considerată onoare să fi cititorul unei cărţi pe care o preţuieşti, fiindcă într-o asemenea împrejurare, arta cititului ia locul acelei experienţe privilegiate care ne limpezeşte înţelegerea şi chiar ne dumireşte în legătură cu virtuţile infinite ale unei lecturi de folos! Mai mult chiar, putem înţelege parcurgerea unei asemenea cărţi ca pe un act de mântuire existenţială, dacă asemănăm cărţile cu cei mai apropiaţi şi mai credincioşi amici ai sufletului, aceia care ne sprijină în eforturile noastre, care ne ajută să uităm asprimea oamenilor fără suflet şi a lucrurilor fără sens, pentru că ne potolesc patimile şi ne eliberează de păcatul slăbiciunii omeneşti! De fapt, citeşte cât mai mult şi până la urmă să faci ceea ce vrei, aşa sună legea fundamentală a lecturii pasionate şi pasionante! Citeşte cât mai mult şi deşteptă-ţi mintea, cu ideile, cu teoriile, cu legile, cugetările şi operele marilor spirite ale istoriei şi ale culturii naţionale şi universale, iar, acest lucru ar trebui să-l înţeleagă cât mai bine tinerii care studiază astăzi în şcoli şi în universităţi! În finalul analizei pe care o facem de această dată, legăturile trainice ale domnului Morega cu oamenii, mai ales cu oamenii aflaţi în demnităţi publice, constituie încă o latură demnă de apreciat a persoanlităţii domniei sale, pentru că ne spune foarte clar: ,,Am lucrat alături de primari, care, în mare majoritate, au fost oameni destoinici, şi m-am implicat şi eu cu toate forţele pentru a avea finalitatea dorită proiectele care mi s-au adus la cunoştinţă! …Mi-am petrecut o mare parte din timp pe drumuri pentru a rezolva problemele ridicate de către primari şi de către consiliile locale! Chiar şi atunci când trebuia să merg în colegiu, nu am avut timpul necesar, deoarece am preferat să merg pe la ministere, pe la secretari de stat, miniştri şi alte instituţii publice centrale, să bat la uşa lor pentru rezolvarea problemelor proiectelor de finanţare pe care le-am avut…Cu toţi aceşti primari am relaţii bune şi îi voi sprijini, în acelaşi timp, pe toţi cei care sunt apreciaţi şi au credibilitate, pentru a continua împreună şi să avem o conlucrare activă în folosul cetăţeanului”, afirmă autorul, tocmai pentru a ne convinge, dacă mai era nevoie, de faptul că înţelepciunea, tristeţea şi bucuria lumii, toată, se află în cărţile de referinţă, în mintea şi în activitatea oamenilor valoroşi care te provocă să gândeşti şi îţi deschid calea spre experienţe psihologice şi sufleteşti de neimaginat. Lecturând această carte, odată intrat în mirajul lecturii, nu mai ai cum să scapi din faptele şi implicările în faptul social ale acestui om, care te ameţesc cu «vaccinul binecuvântat al minţii» şi te prind într-un dans nesfârşit al cuvintelor şi al gândurilor înţelepte şi pline de miez pragmatic! Se confirmă şi de această dată că în cărțile autobiografice se dezvăluie latura interioară a oamenilor care au schimbat lumea, fiindcă ele te pot învăța, cum să schimbi și tu lumea! Dintotdeauna, lectura i-a smuls pe oameni din negura ignoranţei şi a pasivităţii, deoarece, cărţi de referinţă, aşa cum este şi cartea de faţă, prin conţinutul lor, ne ajută şi ne transformă ca să ne aflăm un rost, limpezindu-ne mintea şi sufletul. Atunci când parcurgem paginile cărţii, realizăm un act al lecturii irepetabil şi profund personal, deoarece, lectura se produce prin intermediul unor canale de receptare speciale, şlefuite, în timp, prin educaţie şi prin parcurgerea permanentă paginilor asumate cu înţelepciune! Receptarea mesajului cărţii presupune participare intelectuală şi afectivă, fiindcă receptarea are loc în contexte individuale şi culturale diferite. Desigur, cadrele cultural-estetice se modifică permanent, gusturile se schimbă, valoarea textelor tipărite se modifică în funcţie de anumite criterii axiologice, de anumite interese intelectuale şi motivaţii psihologice specifice, dar, în urma unor procese de lectură consecventă şi selectivă, constatăm că autorul decantează valorile literare de cele pragmatice, până la nivelul desăvârşirii artistice şi intelectuale. Prin intermediul unor cărţi de felul acesta, reuşim să facem călătorii în trecut, prezent şi viitor, având posibilitatea să stăm de vorbă, atât, cu noi înşine, cât şi cu lumea întreagă, mai ales atunci când lectura, nefiind un act gratuit, devine un act comprehensibil, iar incursiunea în text produce şi îmbogăţirea sinelui cu o nouă cunoaştere, cu o modalitate absolut nouă de receptare a lumii interioare şi exterioare! (VA URMA)
Profesor dr. Vasile GOGONEA

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here