Care este stadiul lucrărilor de reabilitare a drumurilor județene

1570

Consiliul Județean Gorj monitorizează etapele de reabilitare, modernizare, reparare și întreținere curentă a rețelei de  drumuri publice județene în sensul respectării condițiilor contractuale  încheiate cu operatorii economici, precum și a realizării programului operativ stabilit pentru anul 2021.

La această dată se află în derulare execuția lucrărilor la mai multe obiective de investiții, stadiul acestora fiind următorul:

Pentru obiectivele de investiții cu finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020

 1. Modernizare drum judeţean (675B) ce traversează localităţile Câmpu Mare-Albeni-Călugăreasa-Prigoria- Zorlești-Alimpești, până în DJ675C”– proiectare (faza PT) și execuție lucrări – stadiu 75 %.  Lungimea drumului  reabilitat este de 25,580 km.
 2. ,,Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localităţile Târgu Logreşti, Popeşti, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roşia de Amaradia, Becheni, Corşoru, Alimpeşti, Sârbeşti, Ciupercenii de Olteţ, până în DN 67” – proiectare (faza PT) și execuție lucrări-stadiu 28%. Lungimea drumului reabilitat este de 36,550 km.
 3. „Modernizare drum județean (675C), cu originea în DN 67B, ce traversează localitățile Târgu Logrești, Popești, Bustuchin, Poiana Seciuri, Seciurile, Roșia de Amaradia, Becheni, Corșoru, Alimpești, Sârbești, Ciupercenii de Olteț, până în DN 67 -Consolidare margine de drum – piloți diametrul 1,08M”

Pentru obiectivele de investiții cu finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.)

 1. ,,Reabilitare drum județean 672E, ce traversează localitățile Cornești, Stolojani, Câmpofeni, Arcani, Sănătești și Runcu, județul Gorj”-proiectare (faza PT) și execuție lucrări- stadiu 70%. Lungimea drumului reabilitat este de   15,687 km.
 2. ,,Reabilitare DJ 674, Vlăduleni-Urdari-Turceni-Ionești-limită jud. Mehedinți”-execuție lucrări-stadiu 65%. Lungimea drumului reabilitat este de 43,433 km.
 3. ,,Reabilitare drum județean 673, ce traversează localitățile Slivilești, Șiacu, Bolboși, Igirosu, Borăscu, Calapăru, Turceni, Broșteni, până în DN66 (E79)” – execuție lucrări – finalizat . Lungimea drumului reabilitat este de 30 km.

Pentru obiectivele de investiții cu finanțare de la bugetul propriu al Județului Gorj:

 1. ,,Reabilitare sistem rutier pe DJ 665C, km 0+000 – km 5+200, comuna Crasna, Județul Gorj” – proiectare (faza PT) și execuție lucrări – stadiu 25%. Lungimea drumului reabilitat este de 5,2 km.
 2. ,,Reabilitare drum județean 665A, KM 1+650 – KM 3+650, Comuna Bălănești, Județul  Gorj”- execuție lucrări- stadiu 60%. Lungimea drumului reabilitat este de 2 km.

Pentru obiectivele de investiții finanțate în baza Hotărârii de Guvern nr. 531/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrative teritoriale afectate de calamități naturale:

 1. „Refacere 1 podeț la intersecția DJ 675A și DN 67B comuna Licurici” – proiectare (faza PT) și execuție lucrări
 2. „Refacere infrastructură și parte carosabilă la drumul județean DJ 675A-0,1 km-comuna Licurici”-proiectare (faza PT) și execuție lucrări
 3. „Refacere infrastructură și parte carosabilă la 0,04 km drum județean DJ 665A-sat Bălănești”-proiectare (faza PT) și execuție lucrări
 4. „Refacere 65 podețe tubulare și dalate pe DJ 672C comuna Runcu, Cheile Sohodolului”
 5. „Refacere infrastructură și parte carosabilă la drumul județean DJ 672C-17,5km -sat Runcu- Cheile Sohodolului”

În ceea ce privește lucrările de reparare și întreținere curentă a rețelei de drumuri publice județene, pe parcursul lunii aprilie au fost realizate următoarele categorii de lucrări specifice:

 1. Turnare covor bituminos pe DJ 665A, km 9+467 –km 11+819, pe raza comunei Mușetești și pe DJ 671 km 0+000- km 0+350, comuna Padeș;
 1. Montare stâlpi și table indicatoare;
 2. Execuție lucrări de frezare gropi și plombare cu mixtură asfaltică pe întreaga rețea de drumuri județene.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here