Capete noi de conducere pentru mai multe secții ale celui mai mare spital din județul Gorj!

1089

Mai multe secții, servicii ori laboratoare din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu ar urma să aibă în curând noi șefi. Conducerea unității spitalicești a scos la concurs aceste posturi de șefi de secție, mai precis făcându-se înscrieri pentru funcțiile de conducere de pe următoarele secții: Endocrinologie, Neonatologie, Neurologie, ATI I, Chirurgie Generală I, ATI II, ORL, Oftalmologie, Recuperare, medicină fizică și balneologie, Boli Infecțioase, Dermato-venerologie, șef Laborator Radiologie și Imagistică Medicală, șef Laborator Explorări funcționale, șef Serviciul Anatomie Patologică, șef Serviciul Medicină Legală.

La concurs se pot prezenta medicii cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, iar candidații trebuie să fi obținut atestatul în managementul serviciilor de sănătate sau pot depune o declarație pe propria răspundere că îl vor obține în maxim un an de la numirea în funcție. Examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, proba scrisă, probă clinică sau practică. Tematica și bibliografia de concurs se pot obține de la Serviciul RUONS din cadrul spitalului. Cuantumul taxei de concurs este de 250 de lei și se achită la casieria Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.Candidații vor depune la sediul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu un dosar cuprinzând următoarele acte: cererea în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze; copia xerox a diplomei de studii; adeverință/certificat din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; acte doveditoare pentru calcularea punctajului; declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze; declarație pe propria răspundere a candidatului din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate; certificat privind starea de sănătate; dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România; copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România; copia carnetului de muncă sau după caz, adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate; un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului/serviciului; chitanța de plată a taxei de concurs; copia actului de identitate în termen de valabilitate. Originalele actelor se prezintă la depunerea dosarului pentru conformitate exemplarelor xerocopiate depuse la dosar. Dosarele de concurs se depun la Serviciul RUONS din cadrul SJU Târgu-Jiu, locația din strada Progresului nr. 18.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here