Bucuria sărbătorilor duhovniceşti la Mănăstirea «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, Gorj!

1044

În prima şi în cea de-a doua zi de Rusalii, cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, Mănăstirea «Sfânta Treime» de la Strâmba-Jiu, Oraşul Turceni, judeţul Gorj, a îmbrăcat haine curate şi luminoase de aleasă bucurie duhovnicească, întru Slava Pogorârii Sfântului Duh asupra Sfinţilor Apostoli şi asupra îmtregii lumi, dar şi în cinstea Sfintei Treimi celei slăvite şi binecuvântate, care înseamnă pentru obştea de maici păstorite de către Maica Stareţă Marina Gligor Stavrofora, hramul acestui sfânt şi binecuvântat lăcaş monahal din arealul Gorjului! Dacă în prima zi a Rusaliilor a fost lume mai puţină în vecinătatea altarului de vară al mănăstirii, în ziua hramului, numărul credincioşilor a fost cu mult mai mare, toţi cei prezenţi ascultând cu aplecare profundă Sfânta Liturghie şi cuvintele de învăţătură ale feţelor bisericeşti care s-au adresat cu acest prilej credincioşilor veniţi din toate colţurile judeţului şi chiar ale Olteniei! Tot Duminică, în prima zi a Rusaliilor, credincioşii au primit crenguţe sfinţite de nuc şi de tei, iar la sfârşitul slujbei, Maica Stareţă Marina Gligor, s-a adresat prin cuvinte de bun venit credincioşilor prezenţi şi cu multe îndemnuri duhovniceşti de a iubi mai mult biserica şi de a o cinsti prin credinţă şi prin evlavie!
În cuvântul Preacuvioşiei sale, Maica Stereţă a spus, printre altele: ,,Cinstirea Cincizecimii de către evrei atârna nu numai de numărarea zilelor, dar şi de anii în care ei sărbătoreau jubileul! Aceasta cădea de la trecerea de şase ori a şase ani, iar în acel an, ei lăsau pământul nesemănat şi vitele să se odihnească. Totodată, robilor li se dădea liberatea să plece! Săvârşeau acest praznic în posturi, iar cei ce locuiau la ţară se rugau Lui Dumnezeu, după adunarea roadelor ostenelilor lor. Se pare că şi David a scris psalmii pentru aceste zile, iar Sărbătoarea aceasta închipuie învierea noastră cea din morţi, când, după ce duhurile noastre se vor ridica şi se vor întocmi, toţi ne vom bucura de roadele ostenelilor noastre, prăznuind cele veşnice! În ziua aceasta, săvârşindu-se praznicul Cincizecimii, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ucenicii Domnului! Astfel, Sfinţii Părinţi au hotărât să despartă praznicele întru măreţia Preasfântului şi făcătorului de viaţă Duh, Cel ce este Unul din Preasfânta Treime, aşa că în această zi, să învăţăm cum să stăm în biserică, iar mâine, vom vorbi şi noi despre felul în care a venit Duhul Sfânt”, a conchis maica stareţă! La rândul său, Preacuviosul Ieromonah Părintele Irineu, preotul de altar al bisericii mănăstirii a subliniat faptul că biserica cea veche are hramul «Sfânta Treime», care se va sărbători în cea de-a doua zi de Rusalii, iar în cuvântul său, preacuviosul Irineu a dat multe sfaturi credincioşilor şi a atras atenţia asupra importanţei unei mai mari apropieri a oamenilor de azi faţă de biserică şi faţă de Dumnezeu!
În cea de-a doua zi de Rusalii numărul credincioşilor prezenţi a fost cu mult mai mare la Sfânta Liturghie, în altarul de vară fiind prezenţi un mare sobor de preoţi şi diaconi, printre care s-au numărat ostenitorii care fac parte din suita Mitropolitului Olteniei! La sfârşitul oficierii slujbei, a fost săvârşită şi pomenirea ctitorilor mănăstirii! Printre credincioşii prezenţi la slujbă s-au numărat: Maica Stareţă Pahomia Pascu, de la Mănăstirea Dealul Mare şi Maica Stareţă Fevronia Nuţă de la Mănăstirea Târgu Logreşti, iar, dintre mireni, D-na Primar, Cristina Cilibiu, fostul jurist al Mitropoliei Olteniei, familia ing. Vasile şi dr. Elena Vişan, prof. Petrică Popescu şi alţii! La finalul slujbei Sfintei Liturghii, Preacucernicul Părinte Laurenţiu Popescu, de la Parohia Ioneşti a subliniat: ,,Iată, Sfinţii Apostoli au împlinit ceea ce Iisus Mântuitorul le-a făgăduit, adică, să moştenească această putere cu harul Preasfântului Duh, de a lega şi a dezlega păcatele oamenilor! De atunci şi până în clipele acestea, care sperăm să nu fie cele din urmă, Sfinţii Apostoli şi urmaşii lor, episcopii şi preoţii din această succesiune apostolică au propovăduit pe Hristos cel Înviat până la marginile pământului, începând de la Ierusalim. Au trecut 40 de zile de la Sfânta Sa Înviere, perioadă în care Hristos a rămas în mijlocul lumii, ca lumea să-L revadă din nou pe Cel ce fusese odinioară îngropat şi Înviat din morţi! În cele 40 de zile, Iisus Mântuitorul a colindat cetăţi, oraşe şi sate, vindecând orice boală şi orice neputinţă pe pământ! Apoi, a venit clipa şi momentul în care Iisus Mântuitorul să lase lumea aceasta şi să meargă în sânul Tatălui Ceresc, să şadă de-a dreapta Slavei Sale în lumina Învierii Sale! Sfinţii Apostoli, mergând la muntele măslinilor, acolo Mântuitorul Iisus Hristos i-a binecuvântat şi S-a Înălţat la cer, dar, în urma unei făgăduinţe pe care a făcut-o Sfinţilor Apostoli cărora le-a spus: «Iată, eu vă voi trimite vouă Duhul adevărului Care de la Tatăl purcede şi Acela vă va învăţa pe voi toate»”! După aceea, preotul Paroh Laurenţiu Popescu a continuat: ,,Stimaţi credincioşi, ne-a binecuvântat Dumnezeu aceste clipe ca să ajungem aici, în această vale atât de frumoasă şi plină de duh, în această vale în care se ostenesc suflete, în care se zideşte de către Dumnezeu Cel Înalt scara care înalţă orice suflet supărat, orice suflet trist, chiar, orice suflet păcătos, ca acolo, de unde vine lumina care luminează şi sfinţeşte pe tot omul să ne arate că Ziua Concizecimii este ziua Pogorârii Duhului Sfânt, ziua în care în urma predicii Sf. Ap. Petru s-au botezat cei ce veniseră din toate împrejurimile Ierusalimului peste trei mii de suflete cu Botezul Lui Hristos! Aceasta e ziua în care a luat naştere pe pământ Biserica cea una, sfântă şi sobornicească şi apostolească a Lui Hristos, biserică ce ne cuprinde pe noi şi ne mângâie tristeţile cotidiene, atâta vreme cât şi noi arătăm zelul pocăinţei, zelul îndreptării, zelul iubirii faţă de Dumnezeu şi de semeni! Dacă noi, preoţii prezenţi astăzi la acest altar, ne-am rugat pentru mila, pentru viaţa şi pentru sănătatea tuturor, e bine să nu facem rabat de la nimic din viaţa aceasta, cu toate că ea are urcuşuri şi coborâşuri! Să avem speranţă, să avem încredere în Dumnezeu, să avem încredere desăvârşită în jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că El a venit în lume ca tot omul să se lumineze! Să fie îndreptat orice păcătos, pentru că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, ci îndreptartea lui! Să dea Dumnezeu să scăpăm din aceste strâmtorări ale acestor clipe, cu credinţă, cu dragoste şi cu nădejde, pentru că Dumnezeu îi iubeşte pe copiii Săi şi nu-i lasă orfani, ba, dimpotrivă, îi cheamă la lumină şi la mântuire! Sănătate să aveţi şi întru mulţi ani să trăiţi! Să vă dea Dumnezeu Cel Bun şi iubitor de oameni, milostiv şi îndelung răbdător, bucurie, Iisus Hristos Cel Înviat din morţi, Sfântul Duh să vă binecuvânteze viaţa, să vă dea sănătate, lumină, linişte şi pace sufletească, să trăiţi cu toţi întru mulţi şi fericiţi ani! Amin”! La finalul sărbătoririi celor două zile, credincioşilor li s-au împătţit pachete cu hrană şi cei mai mulţi au fost invitaţi la masă în trapeza mănăstirii.
Profesor Vasile GOGONEA

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here