Biserica ,,Sfinţii apostoli Petru şi Pavel“ din Târgu-Jiu şi-a sărbătorit ocrotitorii spirituali

1198

Biserica situată pe axa Brâncuşi (Calea eroilor) din municipiul Târgu-Jiu a îmbrăcat, la sfârşit de cireşar, haine de sărbătoare, cu ocazia sărbătoririi hramului ,,Sfinţii apostoli Petru şi Pavel”.
Construită pe locul unei vechi biserici datând din secolul al XVIII-lea, lăcaşul de cult din reşedinţa judeţului Gorj se integrează perfect Ansamblului monumental realizat de sculptorul Constantin Brâncuşi, fiind pe aceeaşi axă cu operele Masa Tăcerii, Poarta Sărutului şi Coloana fără de sfârşit. Dorinţa marelui sculptor gorjean a fost aceea de a realiza un ansamblu închinat eroilor neamului căzuţi în Primul Război Mondial, de a păstra vie amintirea celor care şi-au jertfit viaţa pentru reîntregirea şi apărarea pământului strămoşesc, iar Biserica nu putea lipsi dintr-un astfel de context. Lăcaşul este zidit în formă de cruce, iar planurile construcţiei au fost întocmite de arhitectul Anghel Păunescu, în timp ce lucrările de realizare a bisericii au fost coordonate de către arhitecţii Ion Antonescu, Anghel Păunescu şi Iulius Doppellreiter. Pictura a fost realizată în stil neobizantin, în stil fresco, de către renumitul pictor Iosif KEBER. Temelia sfântului locaş a fost pusă la 8 septembrie 1927, iar 10 ani mai târziu, cu sprijinul prim-ministrului de atunci, Gheorghe Tătărăscu şi al soţiei sale, Arethia Tătărăscu, cea care s-a ocupat şi de ridicarea Ansamblului brâncuşian de la Târgu-Jiu, noua biserică a fost târnosită de un numeros sobor de arhierei şi preoţi, conduşi de către Preafericitul Părinte MIRON CRISTEA, primul patriarh al României. Biserica ,,Sfinţii apostoli Petru şi Pavel“ este practic singura biserică din Oltenia la a cărei slujbă de sfinţire a participat un întâistătător al Bisericii ortodoxe române.
Numeroşi credincioşi au participat şi în acest an la slujba Sfintei Liturghii, cu ocazia Sărbătorii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel, slujbă ce a fost oficiată de un sobor de preoţi condus de către părintele paroh Ciprian Sârbu. Toţi cei prezenţi au putut afla astfel despre slujirea apostolească pe care Mântuitorul a dorit să-i facă părtaşi pe oameni, iar în zi de sărbătoare Biserica ne cheamă să urmăm pe Hristos arătându-ne faptele acestor doi apostoli despre care vorbesc Sfânta Scriptură şi tradiţia ortodoxă. Sărbătorirea Sfinţilor apostoli pe 29 iunie în fiecare an este rânduită de Biserică deoarece ambii apostoli au suferit moarte martirică la Roma în aceaşi zi şi în acelaşi an. Sfântul apostol Petru a fost răstignit cu capul în jos, socotindu-se nevrednic să fie asemănat cu Mântuitorul pe Crucea Sfântă, iar Sfântul apostol Pavel a fost martirizat prin tăierea capului cu sabia.
Din ce 12 apostoli, Sfinţii Petru şi Pavel sunt reprezentaţi cel mai des în icoane, aleşi adeseori ca ocrotitori ai bisericilor şi ca nume pentru pruncii nou botezaţi. Să îi cinstim şi noi pe aceşti corifei ai apostolilor şi întemeietori ai creştinismului, împreună cu Biserica prin cuvinte de laudă ca acestea: ,,Cei ce sunteţi între apostoli mai întâi pe scaune şezători şi lumii învăţători, Stăpânului tuturor rugaţi-vă pace lumii să dăruiască şi sufletelor noastre mare milă. Pe propovăduitorii cei tari si vestitori de Dumnezeu, căpeteniile ucenicilor Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăţilor Tale, şi odihnă; că chinurile acelora şi moartea ai primit mai vârtos decât toată roada, Unule, Cel ce ştii cele din inimă“.
Marius Stochiţoiu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here