Bacalaureat 2021: Condiții pentru stabilirea centrelor de examen

943

Potrivit unui ordin al Ministerului Educației, se consideră centru de examen pentru bacalaureat 2021 unitatea de învățământ la care s-au înscris între 30 și 450 de candidați, proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare. Termenul pentru nominalizarea centrelor de examen este 4 iunie 2021.

Zilele trecute, a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul nr. 3.852/2021 al ministrului educației pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 5.453/2020 privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat – 2021, în care sunt prevăzute și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un liceu pentru a fi considerat centru de examen pentru Bacalaureat: ”Pentru examenul de bacalaureat 2021 se consideră centru de examen unitatea de învățământ la care s-au înscris cel puțin 30 de candidați și maximum 450 de candidați, proveniți din seria curentă și/sau din seriile anterioare. Sunt centre de examen, cu prioritate, unitățile de învățământ care asigură următoarele condiții: a) sălile de examen și sălile în care își desfășoară activitatea comisia din centrul respectiv se află, de regulă, în aceeași clădire; b) sălile sunt dotate cu sisteme de supraveghere audiovideo; c) îndeplinesc condițiile prevăzute în Procedura privind transferul/preluarea arhivelor de subiecte pentru examenul național de bacalaureat nr. 709 din 9.03.2021”. Potrivit documentului, Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București nominalizează, până la data de 4 iunie 2021, centrele de examen dintre unitățile de învățământ care îndeplinesc condițiile menționate mai sus și centrele zonale de evaluare, precum și unitățile de învățământ arondate acestora și transmite, spre aprobare, lista acestora în format electronic, scanată și ștampilată, până la aceeași dată, Comisiei Naționale de Bacalaureat și Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație. ”Pentru unitățile de învățământ — centre de examen care au un număr de candidați mai mare decât numărul de locuri din sălile de examen proprii, (…) Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București poate decide arondarea acestora la cea mai apropiată comisie de examen dintr-o unitate de învățământ care dispune de spații suplimentare. Decizia se transmite Comisiei Naționale de Bacalaureat”, se mai arată în document.

Cum se vor stabili comisiile de examen
Referitor la stabilirea componenței comisiilor din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare, documentul prevede: ”Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București stabilește prin decizia inspectorului școlar general, până la data de 7 iunie 2021, componența nominală a Comisiei de bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale din fiecare unitate de învățământ liceal care are clase de final de ciclu de învățământ, pe baza propunerilor transmise de consiliul de administrație al unității de învățământ. Persoanele de contact/Informaticienii/Cadrele didactice cu abilități de operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare în calitate de secretari sau de membri și care administrează baza de date, sunt desemnați de către Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București, cel mai târziu până la data de 10 iunie 2021. Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București stabilește în ședință publică organizată în cadrul unei videoconferințe, prin tragere la sorți, componența comisiilor din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare, cu excepția președinților și a persoanelor de contact. Tragerea la sorți a cadrelor didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen și din centrele zonale de evaluare se realizează din lista aprobată de Comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București. Lista se alcătuiește la nivel județean/al municipiului București din listele transmise inspectoratelor școlare de către unitățile de învățământ până la data de 7 iunie 2021. Listele cuprind numele cadrelor didactice care doresc să participe la examenul de bacalaureat național și care nu sunt în situație de incompatibilitate prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de bacalaureat și nici nu au fost sancționate disciplinar pentru fapte săvârșite în sesiunile anterioare de examen. Comisiile de bacalaureat județene/Comisia de bacalaureat a municipiului București aprobă lista cadrelor didactice care vor participa la tragerea la sorți, cu cel mult șapte zile înainte de începerea examenului. Numărul candidaților înscriși într-o comisie de examen reprezintă numărul candidaților din seria curentă și/sau din seriile anterioare din unitatea de învățământ, la care se adaugă cei din seriile anterioare repartizați de comisia județeană/a municipiului București de bacalaureat – 2021. Comisia județeană/a municipiului București stabilește componența comisiilor din centrele de examen cu cel mult 48 de ore înainte de începerea probelor scrise, prin tragere la sorți în ședință publică organizată în cadrul unei videoconferințe, care poate fi înregistrată. La ședința publică sunt invitați, în scris, și reprezentanți ai societății civile. Cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen, inclusiv persoanele de contact și informaticienii, sunt selectate din alte unități de învățământ decât cele din care provin candidații arondați centrelor. Pentru examenul național de bacalaureat — 2021, supravegherea probelor scrise este asigurată, pentru fiecare sală de examen, de minimum un asistent”.
Roxana Lupu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here