Au început înscrierile în vederea constituirii unor noi grupe de cursanți în cadrul Proiectului CRED

543

A fost lansat un nou apel de selecție la nivel național a grupului țintă în vederea constituirii grupelor de cursanți în cadrul Proiectului „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED”. Programul de formare se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.

Grupul țintă va fi constituit din cadre didactice calificate din învățământul primar (în limita numărului de locuri repartizate) și din învățământul gimnazial (disciplinele: Limba și literatura română, Limba engleză, Limba franceză, Matematică, Fizică, Chimie, Biologie, Istorie, Geografie, Religie, Educație Fizică și Sport, Educație tehnologică, TIC, Educație plastică, Educație muzicală, Educație socială). Selecţia grupului ţintă se va realiza pe baza următoarelor criterii de selecţie: cadru didactic în unitățile de învățământ de stat și particular acreditate, nivel primar/gimnazial; cadru didactic titular/pe viabilitatea postului/suplinitor, care să aibă cel puțin definitivarea în învăţământ; personal cu funcții de conducere, cadru didactic din învățământul primar/gimnazial, care a detinut funcții de conducere în ultimii doi ani școlari (directori și directori adjuncți din unități de învățământ, membri ai Consiliului de Administrație, inspectori școlari generali/generali adjuncți/inspectori școlari de specialitate, personal didactic cu experiență managerială specifică în domeniul educației), consilieri din cadrul CJRAE/CMBRAE care predau în unitățile de învățământ de nivel gimnazial, cadrele didactice care au mai puțin de 5 ani până la vârsta de pensionare care respecta criteriile de mai sus. Programul de formare ,,Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate. Programul de formare se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022. Pentru anumite discipline, seria următoare va începe în mai 2021 şi se va desfășura doar în format online. Printre obiectele Proiectului CRED se numără: abilitarea curriculară/formarea a 55.000 cadre didactice din învățământul primar și gimnazial pentru o abordare metodologică centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum și adaptarea activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar; facilitarea predării-învățării centrate pe elev, mai exact, facilitarea învățării astfel încât să permită și să sprijine fiecare elev să progreseze în învățare, indiferent de posibilele dificultăți întâmpinate în învățare, indiferent de etnie, dizabilitate etc.; proiectarea și derularea predării-învățării centrate pe formarea de competențe în contextul noului cadru de referință al Curriculumului național dezvoltat prin proiect; abordarea integrată (în sensul realizării conexiunilor cu viața reală); asumarea de către profesori a unor roluri noi, facilitarea învățării în contexte nonformale și informale de educație; folosirea metodelor alternative de evaluare formativă.
R.L.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here