Aşteptaţi la obţinerea vizei anuale!

384

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Gorj informează pe toţi titularii/deţinătorii de autorizaţii de mediu/autorizaţii integrate de mediu că autorizaţia de mediu şi autorizaţia integrată de mediu îşi păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarii lor obţin viza anuală, conform Ordinului nr. 1171/05.11.2018 privind aprobarea procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizaţiei de mediu şi autorizaţiei integrate de mediu, publicat în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 967/15.11.2018. Toţi titularii/deţinătorii de autorizaţii de mediu/autorizaţii integrate de mediu trebuie să solicite viza anuală la APM Gorj în fiecare an cu minim 60 de zile înainte de ziua şi luna în care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu. Este de precizat faptul că pentru derularea procedurii de aplicare a vizei anuale nu se percep taxe sau tarife. Solicitarea vizei la emitentul autorizaţiei se face în baza următoarelor documente: o cerere specială, disponibilă în anexele ordinului menţionat; raportul anual de mediu, după caz; o declaraţie pe propria răspundere că desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit schimbări care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie. În termen de 10 zile de la înregistrarea solicitării la autoritatea emitentă a actului de reglementare, autoritatea publică competentă pentru protecţia mediului verifică documentaţia depusă şi stabileşte data verificării amplasamentului. Dacă, în urma vizitei de amplasament, autorităţile constată că activitatea se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru care a fost emisă autorizaţia de mediu sau autorizaţia integrată de mediu şi că nu au intervenit schimbări care să afecteze condiţiile stabilite prin autorizaţie, atunci va acorda viza anuală. În caz de nereguli însă, i se va da operatorului economic un termen de 30 de zile pentru intrare în legalitate.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here