Asociația ,,Dorna Tismana” a dat startul proiectului ,,Susținem Antreprenoriatul pentru TINEri”

3855

Asociația „Dorna Tismana” anunță derularea proiectului ,,Susținem Antreprenoriatul pentru TINEri”, care are ca și scop creșterea nivelului de competențe în antreprenoriat în comunitățile țintă, susținând înființarea de noi întreprinderi de către grupul țintă & NEETs și doresc să înființeze o afacere (capacitarea acestora instruindu-i, dezvoltându-le competențe educaționale în mediul antreprenorial pentru dezvoltarea propriei afaceri), implementând-o cu ajutorul oportunităților antreprenoriale de finanțare oferite de fonduri interne și externe pentru afaceri.

Asociația ,,Dorna Tismana” (A.D.T.), alături de toți partenerii, ONG-urile coordonatoare, urmăresc o abordare pe termen lung a prezentei inițiative pentru a putea contribui direct la promovarea si multiplicarea rezultatelor proiectului si asigurarea unui impact larg si sustenabil prin intermediul proiectului / platformei web StartUP DACIA, iar grupul țintă va fi preocupat de acest demers crescând accesul și participarea activă la mediul antreprenorial în rândul tinerei generații. De altfel sunt folosite toate instrumentele și metodele de promovare antreprenorială mass-media & internet/social media pentru susținerea mediului antreprenorial din proiect: servicii suport StartUp – Servicii suport de capacitare StartUp, Servicii suport de informare / consiliere online StartUp; campanii de promovare antreprenorială mass-media & internet/social media a oportunităților de finanțare a afacerilor (prin înființarea, crearea și dezvoltarea de noi instrumente, căi de comunicare și metode de promovare antreprenorială mass-media & internet/social media diverse, precum și utilizarea, dezvoltarea celor deja existente); distribuirea materialelor informative imprimate – GhidulWeb StartUP Dacia, afișe, postere, 6 tipuri de pliante informative tematice StartUp; crearea și dezvoltarea platformei web StartUP DACIA (realizată în scopul facilitării accesului la informații privind oportunitățile antreprenoriale de implementare/finanțare a afacerilor StartUP); implicarea mass-mediei în promovarea antreprenorială StartUp, în promovarea oportunităților antreprenoriale de finanțare a afacerilor StartUp; publicația de interes public cu resurse pentru informare a viitorilor antreprenori – Ghidul web StartUP D.A.C.I.A – Dezvoltarea Aptitudinilor, Competențelor și Inițiativei Antreprenoriale. Toate acestea își propun o abordare integrată inexistentă în acest moment pentru grupul țintă propus & NEETs la nivelul comunităților țintă si privind următoarele: importanța participării și implicării active a întregului grup țintă & NEETs, oferindu-le servicii de informare / conștientizare, distribuire media & internet/social media cu privire la oportunitățile antreprenoriale și de implementare/finanțare a afacerilor StartUP; implicarea activă a tuturor factorilor interesați de mediul antreprenorial facilitând transmiterea informațiilor privind cunoașterea oportunităților antreprenoriale de implementare / finanțare a afacerilor active, mult mai ușor de către tineri, atrăgându-i pe aceștia în afaceri/proiecte; oferirea unor servicii suport StartUp concrete de afaceri (directe si online) prin: capacitare, recrutare StartUp – care se concentrează pe principalele probleme cărora viitorul tânăr antreprenor trebuie să le găsească rezolvare; informare StartUp – punând un accent deosebit pe aspectele practice concrete de afaceri; consiliere StartUp a tinerilor care și-au creat deja o firmă, dar vor să-și dezvolte în continuare propriile afaceri StartUp; a întregului grup țintă & NEETs / viitori antreprenori.
Proiectul ,,Susținem Antreprenoriatul pentru TINEri” este implementat de către Asociația „Dorna Tismana” și finanţat cu fonduri europene nerambursabile FEADR, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) AFIR/ GAL Parâng. Grupul țintă este format din tineri sub 40 ani, categorie care include în primul rând, tineri NEETS 16-24 ani; nu se va îngrădi în niciun fel accesul altor persoane cu vârsta mai mică de 40 de ani (la selecția și accesul în cadrul seminariilor de formare antreprenorială / dezvoltare Planuri de Afaceri) din comunitățile țintă din Gorj. Toți cursanții trebuie să aibă domiciliul obligatoriu în una dintre localitățile: Mușetești, Crasna, Novaci, Baia de Fier, Polovragi, Alimpești, Bumbești-Pițic, Bengești Ciocadia, Săcelu.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here