APIA Gorj a demarat primirea cererilor de sprijin pe Măsura 8

614

Centrul Județean Gorj al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că a demarat sesiunea de primire a cererilor de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat pentru accesarea Măsurii 8 – Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor 8.1.- Schema de ajutor de stat – „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”.

Sesiunea 4 de depunere a cererilor de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat se estimează a se desfășura în perioada 16 septembrie-13 decembrie 2019, alocarea financiară fiind de 15.000.000 euro.Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se acordă deținătorilor de terenuri agricole, în baza unui angajament pentru o perioadă de 12 ani și vizează crearea de: trupuri de pădure; perdele forestiere de protecție. Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, reprezentată de costuri standard pe hectar pentru împădurire și compensarea pierderilor de venit agricol, după cum urmează: Prima de înfiinţare a plantaţiilor forestiere, care acoperă şi costurile cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire și împrejmuire a plantației, denumită Prima 1; Prima anuală acordată pe unitatea de suprafață, pentru acoperirea costurilor de întreţinere (maximum 6 ani) și îngrijire a plantaţiei forestiere (maximum 2 ani), precum şi pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi, pentru o perioadă de 12 ani, denumită Prima 2. Beneficiarii care sunt eligibili pentru orice componentă a Primei 2 trebuie să respecte normele privind eco-condiționalitatea pe toate terenurile agricole aparținând exploatației agricole și pe toată perioada angajamentului. Numai beneficiarii deţinători de terenuri agricole, încadraţi în categoria fermierilor activi la momentul depunerii cererii de sprijin, pot beneficia de compensația pentru acoperirea pierderilor de venit agricol. Beneficiarii schemei de ajutor de stat care doresc împădurirea de terenuri proprietate a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale (UAT) beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din totalul costurilor eligibile. Suprafețele terenurilor propuse spre împădurire trebuie să fie de cel puțin 1 ha pentru trupurile de pădure și de cel puțin 0,5 ha pentru perdelele forestiere. Terenurile din categoria pajiştilor naturale permanente (cu excepția celor afectate, conform proiectului tehnic de împădurire, de fenomene de degradare a solului), precum și terenurile agricole pentru care există angajamente în derulare pentru agro-mediu şi climă (Măsura 10) și agricultură ecologică (Măsura 11), nu sunt eligibile pentru sprijin.
I.M.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here