APIA: 31 iulie 2021- termen depunere cereri de plată pentru măsurile PNA 2021

1375

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) Gorj anunță faptul că, până la data de 31 iulie 2021, se pot depune cereri de plată pentru accesarea Programului Național Apicol (PNA).

Scopul PNA 2020-2022 este de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole prin acordarea de sprijin financiar apicultorilor pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii și pentru achiziționarea de: medicamente pentru tratarea varoozei și nosemozei, cutii noi în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral, colectoare de polen, colectoare de propolis, uscător de polen, încălzitor miere, topitor de ceară, maturator, echipament de protecție apicol, afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, remorci/pavilioane apicole, mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral, mătci și/sau familii de albine, precum și prin acordarea de sprijin deținătorilor de stupine de multiplicare/elită pentru achiziționarea de produse proteice solide, incubator de creștere a mătcilor, incubator de transport botci și kit de inseminare care conține cel puțin microscop, butelie CO2, aparat de inseminare și seringă de inseminare, precum și prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanță în apicultură, promovarea apiculturii și a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură, achiziția de echipament pentru procesarea cerii și echipament pentru ambalarea mierii. Beneficiarii programului sunt următoarele categorii: a) apicultori, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016; b) asociații, federații, cooperative agricole, uniuni, constituite din apicultori conform legislației în vigoare, respectiv Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare, Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, numai pentru acțiunea de asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori prevăzută la cap. IX subcap. I.A, forme asociative apicole legal constituite. Solicitanții/Acțiunile Programului: 1. Formele asociative apicole legal constituite, pentru acțiunea: A. Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori; 2. Apicultorii, persoane fizice și juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, pentru acțiunile: B. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a varoozei; C. Raționalizarea transhumanței; D. Măsuri de asistență pentru repopularea șeptelului apicol din Uniune; E. Îmbunătățirea calității produselor în vederea unei mai bune valorificări a produselor pe piață.

Modificări de termene
La începutul lunii mai a.c., Guvernul a aprobat o hotărâre care completează și modifică Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului Național Apicol pentru perioada 2020-2022. Actul normativ vizează o serie de modificări și completări la Programul Național Apicol, astfel: actualizarea valorii totale a sprijinului financiar, având în vedere cursul euro stabilit la valoarea de 4,8683 lei pentru plățile aferente anului 2021; reglementarea termenului de depunere a cererii de intenție, respectiv până la data de 31 mai a fiecărui an; modificarea termenului-limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoțesc, respectiv data de 31 iulie a fiecărui an, în loc de data de 1 august a fiecărui an, potrivit prevederilor legislației europene. De asemenea, s-a reglementat o excepție de la acest termen pentru anul 2022, când termenul-limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoțesc este data de 31 decembrie 2022.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here