Ansamblul Rezidențial Eurotulip trece cu bine de verificările autorităților

3591

Începută în august 2019, construcția Ansamblului Rezidențial Eurotulip se apropie de final. Fiind o construcție de interes public și având dimensiuni peste media celor construite de firmele private în Tg Jiu, Ansamblul Rezidențial Eurotulip a stârnit interesul unei părți a presei și a autorităților din Gorj. Așa se face că în urma cu cca 2 luni au fost efectuate câteva controale de către Inspectoratul de Stat în Construcții și de către Poliția Locală, pe mai multe șantiere din Tg Jiu, care au avut ca scop verificarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire care au stat la baza autorizărilor, precum și a modului de încadrare în prevederile legale privind realizarea lucrărilor de construcții din respectivele șantiere. Având în vedere aceste aspecte, am solicitat Inspectoratului de Stat în Construcții să ne transmită rezultatele controalelor efectuate la Ansamblul Rezidențial Eurotulip. Astfel, prin adresa nr. 10888 din 23 martie 2021, Inspectoratul de Stat în Construcții ne-a comunicat următoarele:
„Pentru lucrările menționate (n.r. la Ansamblul Rezidențial Eurotulip) au fost respectate prevederile art. 7 alin (15) din Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, Primăria Tg Jiu eliberând Certificatul de urbanism nr. 779/29.06.2020 și Autorizația de Construire nr. 600/03.11.2020 la care faceți referire. În urma verificărilor efectuate (n.r. la Ansamblul Rezidențial Eurotulip) cu privire la respectarea prevederilor legale la emiterea CU nr. 779/29.06.2020 și a Autorizației de Construire nr. 600/03.11.2020 în scopul «Modificare de temă la construcție în timpul execuției din imobil cu spații tehnice, spații depozitare, birouri și spatii cazare P+3 în imobil cu spații locative și spații cazare pentru personal angajat», în zona str. Izlaz, mun. Tg Jiu, nu s-au constatat neconformități care să ducă la solicitarea către Instituția Prefectului Jud. Gorj pentru atacarea autorizației nr. 600/2020 în instanța de contencios administrativ competentă (…). Prin urmare, cu privire la funcțiunea solicitată, cererile pentru autorizarea investițiilor «spații locative și spații cazare pentru personal angajat» nu contravin prevederilor R.L.U. (Regulamentului Local de Urbanism) și nu fac parte din categoriile de construcții a căror amplasare este interzisă în zonă, potrivit art. 7 din R.L.U. aferent PUG municipiul Tg Jiu”.
De altfel, și Politia Locală, prin adresa nr. 2212 din 30 martie 2021, ne-a confirmat că „…zona este destinată pentru unități industriale, depozite, funcțiuni complementare”, iar conform celor de Inspectoratul de Stat în Construcții, „funcțiunile complementare zonei cuprind atât servicii de tip industrial, cât și alte servicii compatibile, inclusiv construcții comerciale sau alte categorii de servicii.”
În concluzie, autoritățile de control au concluzionat că Primăria Tg Jiu a procedat legal când a autorizat construcția Ansamblului Rezidențial Eurotulip iar lucrările de construcții care sunt în curs de desfășurare nu încalcă cu nimic legislația în vigoare și nici prevederile PUG Municipiul Tg Jiu.
Redacția

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here