ANAF angajează 22 de inspectori la Direcția Antifraudă Târgu-Jiu

938

Ministerul Finanțelor Publice – Agenţia Naţională de Administrare Fiscală organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a mai multor funcțiipublice de execuție, vacante de inspectori antifraudă la Direcţia Generală Antifraudă Fiscală. La Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu sunt vacante 22 de posturi, la: Serviciul de control antifraudă 1: inspector antifraudă asistent (1 post); Serviciul de control antifraudă 9: inspector antifraudă principal (1 post); Serviciul de analiză și programare: inspector antifraudă asistent (1 post); Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: inspector antifraudă debutant (5 posturi), asistent (7 posturi) și principal (3 posturi); Compartimentul cooperare interinstituțională: inspector antifraudă asistent (2 posturi) și principal (2 posturi).

Gorjenii interesați de posturile vacante la ANAF trebuie să știe că vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice specifice este: inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional superior: 9 ani; inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional principal: 5 ani; inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional asistent: un an; inspector antifraudă, clasa I, gradul profesional debutant: nu este necesară vechime.
Candidații care vor să se înscrie la concursul pentru cele 3 posturi vacante la Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu Jiu – Serviciul de control antifraudă 1, Serviciul de control antifraudă 9, Serviciul de analiză și programare; 3 posturi, trebuie să îndeplinească următoarele condiții: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice;
Pentru a participa la concursul pentru cele 15 posturi de la Serviciul monitorizare și control achiziții intracomunitare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; posesor permis de conducere categoria B; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice; activitatea specifică se desfășoară zilnic (inclusiv în zile nelucrătoare și sărbători legale) în trei schimburi și vizează monitorizarea achizițiilor intracomunitare de bunuri în punctele de trecere a frontierei de stat aflate în aria de responsabilitate a DRAF Târgu -Jiu. Direcția Regională Antifraudă Fiscală 4 Târgu-Jiu are disponibile 4 posturi și la Compartimentul cooperare interinstituțională. Pentru acestea, candidații trebuie să aibă: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice; promovarea evaluărilor psihologice complexe, organizate prin intermediul unităților specializate, acreditate în condițiile legii; promovarea evaluărilor de integritate, inclusiv prin evaluarea personalului Direcției Generale Antifraudă Fiscală din punct de vedere psihologic și al comportamentului simulat, de către persoana sau cabinetele de specialitate, autorizate în condițiile legii; disponibilitatea la delegări, detașări și deplasări în țară/străinătate; disponibilitatea la program de lucru prelungit; condiție fizică și psihică corespunzătoare efortului fizic și intelectual prelungit; abilități, calități și aptitudini necesare: capacitatea decizională, inclusiv în situații de criză, asumarea responsabilității, păstrarea confidențialității lucrărilor executate și a informațiilor deținute, fidelitate față de instituție, rezistență la stres, abilități de comunicare orală și scrisă, capacitatea de a lucra individual și în echipă, ținută morală și decentă în exercițiul funcției publice.

Calendarul concursului de angajare
Concursul se va organiza conform calendarului următor: 17 februarie 2016: termenul limită pentru depunerea dosarelor (în zilele lucrătoare, între orele 08.30-17.00 de luni până joi și 08.30-14.30 vineri; dosarele se depun la sediul ANAF/Registratura generală din str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, parter); 05 martie 2016, ora 10:00: proba scrisă (se testează cunoștințele teoretice necesare ocupării funcțiilor publice; subiectele pentru proba scrisă se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs aprobate de președintele ANAF, astfel încât să asigure verificarea capacității de analiză și sinteză a candidaților, în concordanță cu nivelul și specificul funcțiilor publice pentru care se organizează concursul; bibliografiile aferente sunt prevăzute în anexele de mai jos); data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia generală de organizare şi resurse umane, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, București, telefon: 021/319.97.59, 0214/319.97.68, interior: 2018, 2492, 2026, 2011, 2059, 1342.
Minodora Sucea

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here