Amenzi de peste 200.000 de lei, aplicate de comisarii lui Giurcău

357
????????????????????????????????????

Ieri, Mădălin Giurcău, şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Gorj, a prezentat raportul de control aferent lunii trecute, raport care conţine peste 100 de acţiuni de control, în urma cărora s-au aplicat 30 de sancţiuni contravenţionale.

Pe parcursul lunii mai, CJPC Gorj a desfăşurat 121 de acţiuni de control cu o medie de 6 comisari activi cu drept de control. Au fost aplicate 30 amenzi şi 19 avertismente, cuantumul total al amenzilor fiind de 208.000 lei. Pe parcursul lunii trecute au fost înregistrate un număr de 50 de reclamaţii din partea consumatorilor şi s-au desfăşurat mai multe acţiuni tematice de control:

– Tematică de control privind respectarea prevederilor legale la prestarea serviciilor în locurile de joacă pentru copii: Au fost verificate 8 primării şi un operator economic, s-au întocmit 8 procese verbale de constatare a contravenţiei prin care au fost aplicate 8 avertismente şi 11 amenzi în valoare totală de 128.000 lei, totodată dispunându-se şi măsura interzicerii utilizării echipamentelor de agrement, fiind suspendată activitatea a 22 locuri de joacă până la remedierea deficienţelor constatate. Principalele deficienţe constatate: echipamente de agrement ce prezintă elemente lipsă sau deteriorate; la intrarea în spaţiile de joacă nu au fost amplasate panouri de avertizare prin care consumatorii să fie informaţi cu privire la numărul autorizaţiei de funcţionare a spaţiului de joacă, numerele de telefon ale serviciilor profesioniste pentru situaţii de urgenţă şi ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor; în imediata apropiere a echipamentelor de joacă nu au fost amplasate panouri de avertizare care să conţină informaţii cu privire la denumirea echipamentului şi datele de identificare ale deţinătorului, modul corect de utilizare şi comportamentul adecvat al consumatorilor în timpul utilizării şi potenţialele pericole, aşa cum au fost ele identificate în cadrul analizei de risc în exploatare; echipamentele de agrement nu sunt inscripţionate cu informaţii privind denumirea echipamentului, codul de identificare a echipamentului, seria, anul de fabricaţie, producătorul şi caracteristici tehnice.

– Tematică de control privind modul de indicare a preţurilor produselor alimentare: Au fost verificaţi 4 operatori economici şi s-au întocmit 4 procese verbale de constatare, însă nu au fost depistate deficienţe.

– Tematică de control privind respectarea prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice: Au fost verificaţi 22 operatori economici, s-au întocmit 9 procese verbale de constatare a contravenţiei prin care au fost aplicate 9 avertismente şi 8 amenzi în valoare totală de 30 000 de lei. Principalele deficienţe constatate: se comercializau produse cosmetice cu data durabilităţii minimale depăşită, motiv pentru care s-a dispus măsura opririi definitive a comercializării produselor respective; s-au identificat la comercializare produse cosmetice fără a avea informaţiile traduse în limba română, motiv pentru care s-a dispus măsura opririi temporare a comercializării produselor respective.

– Tematică de control privind verificarea respectării prevederilor în magazinele alimentare din incinta şi din jurul unităţilor şcolare: Au fost verificaţi 9 operatori economici, s-au întocmit 6 procese verbale de constatare a contravenţiei prin care au fost aplicate 4 avertismente şi 2 amenzi în valoare totală de 7.000 de lei. Principalele deficienţe constatate: se comercializau produse alimentare cu data limită de consum depăşită, motiv pentru care s-a dispus măsura opririi definitive a comercializării produselor respective;  nu sunt afişate preţurile pe unitatea de măsură.

– Tematică de control privind verificarea respectării prevederilor legale la comercializarea suplimentelor alimentare: Au fost verificaţi 12 operatori economici, s-au întocmit  2 procese verbale de constatare a contravenţiei prin care s-au aplicat 2 avertismente. Principalele deficienţe constatate: nu sunt afişate preţurile la loc vizibil şi lizibil; nu este afişat orarul de funcţionare.

– Tematică de control privind verificarea respectării prevederilor legale referitoare la modalităţile sau mijloacele de desfăşurare a activităţilor de publicitate, precum şi combaterea practicilor comerciale neconforme în cadrul instituţiilor financiar – nebancare. Au fost verificaţi 5 operatori economici şi s-a întocmit un proces verbal de constatare a contravenţiei prin care a fost aplicat un avertisment. Deficienţa constatată: lipsa exemplului reprezentativ pe site-ul instituţiei financiar – nebancare.

– Tematică de control privind verificarea respectării prevederilor legale privind siguranţa jucăriilor: Au fost verificaţi 9 operatori economici, s-au întocmit 4 procese verbale de constatare a contravenţiei prin care s-au aplicat 2 avertismente şi 4 amenzi în valoare totală de 13.000 de lei. Principalele deficienţe constatate: nu sunt afişate preţurile la loc vizibil şi lizibil; nu este afişat orarul de funcţionare.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here