Ajutorul de deces, majorat cu 117 lei

293

Ajutorul de deces plătit urmaşilor asiguratului a crescut la valoarea a trei salarii minime nete pe economie, potrivit legislației publicate în Monitorul Oficial în ultimele zile ale anului trecut.

Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurărilor sociale de stat, care a intrat în vigoare de la 2 ianuarie 2015, prevede faptul că anul acesta ajutorul de deces este 2.415 lei, față de 2014, când era de 2.298 de lei. În schimb, în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului, ajutorul de deces va fi în 2015 de 1.208 lei, față de 1.149 de lei, cât era anul trecut.
Ajutorul de deces se plăteşte de către Casa Judeţeană de Pensii urmaşilor care fac dovada că au suportat cheltuielile de înmormântare. Pe parcursul anului trecut, Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Gorj a plătit peste 3.000 de ajutoare de deces pentru toţi solicitanţii ai căror rude cu statut de pensionari de pe raza judeţului nostru care au decedat.
Actele care trebuie depuse alături de cererea de solicitare sunt: cerere-tip pentru plata ajutorului de deces pentru pensionari; cuponul de pensie al decedatului; certificat de deces în original şi copie; certificat de căsătorie în copie (dacă solicitantul ajutorului este soțul sau soția); actul de identitate al solicitantului în copie; dovada că persoana care cere ajutorul a suportat cheltuielile de înmormântare.
Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare. În cazul decesului unui beneficiar, ajutorul de deces se acordă unei singure persoane, care poate fi soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moştenitorul în condiţiile dreptului comun sau, în lipsa acestuia, oricărei persoane care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces. Potrivit reprezentanţilor CJP Gorj, ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului şi se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul solicitării.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here