Ajutoare de deces de peste 10 milioane de lei, achitate gorjenilor

298

Peste 10 milioane de lei a achitat Casa Judeţeană de Pensii (CJP) Gorj pe parcursul întregului an trecut, cu titlu de ajutor de deces. Anul 2018 a adus însă modificări legislației ce prevede acordarea ajutorului de deces, precum și majorarea cuantumului acestuia.

“De la 1 ianuarie şi până la 31 decembrie 2017, instituţia noastră a plătit 3.389 de ajutoare de deces. Cuantumul total al ajutoarelor de deces este de 10.061.162 de lei. Ajutorul de deces se acordă în aceeaşi zi în care cel care îl solicită depune actele. Banii se dau la casieria unităţii”, a declarat Daniela Negoiţă, directorul adjunct al CJP Gorj. În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor financiar o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Potrivit conducerii CJP Gorj, ajutorul de deces poate fi solicitat în termen de maximum trei ani de la data decesului şi se plăteşte în cel mult 24 de ore de la momentul solicitării. Actele care trebuie depuse alături de cererea de solicitare sunt: acte de stare civilă din care să reiasă gradul de rudenie cu decedatul, dovada suportării cheltuielilor ocazionate de decesul pensionarului, declaraţie pe propria răspundere că a suportat cheltuielile, copie după certificatul de deces, certificatul de deces în original, copie act de identitate. Dreptul asiguraţilor la ajutorul de deces nu este condiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare.

Modificări de la 1 ianuarie 2018
Ajutorul de deces se acordă în cazul morții unui asigurat, pensionar sau a unui membru de familie al acestora. În acest an, potrivit modificărilor aduse la Legea pensiilor, acest ajutor financiar nu mai este acordat salariaților de către angajator, ca până acum, ci direct de către Casa Județeană de Pensii, adică la fel ca în cazul pensionarilor. Tot din această lună, modificări au fost aduse de legislație și în cazul valorii ajutorului de deces acordat de CJP Gorj.Valoarea ajutorului de deces se majorează, după cum prevede Legea nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, cu peste 1.000 de lei în cazul ajutorului acordat pentru decesul asiguratului și cu peste 500 de lei în cazul decesului unui membru al familiei asiguratului. Din luna februarie a anului trecut, cuantumul ajutorului fusese fixat la 3.131 de lei (decesul asiguratului), respectiv 1.566 de lei (decesul unui membru de familie). Concret, din această lună, CJP Gorj va acorda pentru decesul asiguraților suma de 4.162 de lei, iar pentru decesul unui membru de familie al acestora se va acorda o valoare de 2.081 de lei. Pentru a primi acest ajutor, solicitantul nu trebuie să fi realizat un anumit stagiu de cotizare, iar după ce se efectuează plata ajutorului, pe spatele certificatului de deces se va înscrie mențiunea ”Achitat”.
Izabella Molnar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here